Kalender

2020

2020-04-01 Onsdag Övriga ärenden till årsmötet, ska skriftligt vara styrelsen tillhanda.
2020-04-11 Lördag 08:00 Tillåtet att lämna brännbart trädgårdsavfall på bålplatsen.
2020-04-30 Torsdag 19:00 Valborgsfirande vid Studentviken.
2020-05-01 Fredag 10:00-12:00 Vårträff (samling vid lilla stranden på Studentviken).
2020-05-01 Fredag 12:00 Årsmöte vid Studentviken (lilla stranden).
2020-05-23 Lördag 10:00-12:00 Loppis/Växtbytardag i Frejalunden.
2020-09-27 Söndag 10:00-12:00 Höstträff, samling i Frejalunden.
2020-12-13 Söndag 15:00-16:00 Glöggmingel i Frejalunden.

Kalender