Gatunamn

BALDERSVÄGEN (Västra Mark)

I nordisk mytologi var Balder son till Oden. Dödad på Lokes instiftan av Höder med mistelpil. Vägnamnet tillkom 1934. Ett tidigt förslag på namn var Södra Idrottsgatan (1927).

Baldersvägen

ERIK DAHLBERGSGATAN (Bergåsa)

Erik Dahlbergh (1625-1703) var militär, arkitekt med mera, vid stadens grundläggning. Minnesbyst, invigd 6 februari 1915 finns vid östra änden av Vallgatan (vid Kungsbron).

Erik Dahlbergsgatan

FREJAVÄGEN (Bergåsa)

I nordisk mytologi var Freja fruktbarhets- och kärleksgudinna. Syster till Frej. Vägnamnet tillkom 1934.

Frejavägen

GEFIONVÄGEN (Västra Mark)

I nordisk mytologi var Gefion en gudinna som plöjde bort jord från den plats som sedan blev Mälaren och därav skapade Själland. Vägnamnet tillkom 1934.

Gefionvägen

GRENADJÄRGATAN (Galgamarken, Gräsvik)

Karlskrona Grenadjärregemente i området togs i bruk 1905 och indrogs 31/12 1927. Delar av Kronobergs regemente (I11) inrättades där då. Det upphörde 1939. Den militära verksamheten (KA2) upphörde 1981. Kustartilleriet hade då funnits på platsen från 1943. Redan år 1904 noterades förslag på Grenadjärgatan men officiellt tillkom namnet år 1932. Det gamla grenadjärområdet är numera dels högskola och dels företagscentrum.Se även Lemchens Väg.

Grenadjärsgatan

HEIMDALSVÄGEN (Västra Mark)

I nordisk mytologi var Heimdal gudarnas väktare. Blåser i Gjallarhorn vid Ragnarök. Namnet tillkom 1934.

Heimdalsvägen

HUMLEGATAN (Västra Mark)

Gatunamnet var Tvärgatan fram till 1924, då den fick sitt nuvarade namn.

Humlegatan

IDROTTSVÄGEN (Västra Mark)

Karlskrona Idrottsplats i området invigdes 13 september 1925 under medverkan av kronprinsen Gustav Adolf och kronprinsessan Louise. Redan år 1911 skrev styrelsen för Karlskrona Allmänna Idrottsföreningen underdånig skrivelse till stadsfullmäktige: Citat ”Funnes en bestämd idrottsplan, visste den sportintresserade publiken hvar den skulle söka idrottsmännen för att åse dess arbeten och genom erläggande af inträdesafgifter stärka föreningens ekonomi”. Vägnamnet tillkom 1934.

Idrottsvägen

IDUNAVÄGEN (Västra Mark)

I nordisk mytologi var Idun Brages maka som förvarar den eviga ungdomens äpplen. Vägnamnet tillkom 1934.

Idunavägen

KORPRALSGATAN (Bergåsa)

Namnet tillkom 1906. Stadsdelen började så bebyggas omkring 1910, företrädesvis enfamiljsvillor. Det hette där enligt reglerna om bostadslån citat: ”vid lån skall företräde lämnas kroppsarbetare och med dem i inkomster jämställda familjeförsörjare.” Den tidigare officiella stavningen var ”Korporalsgatan”. Anm: I en kungörelse av Kungl. Maj:t den 17 juni 1904 stipulerades allmänna regler om hur egnahemslån skulle beviljas. Det organiserades ofta genom Hushållningssällskapet.

Korpralsgatan

LEMCHENS VÄG (Arnö)

Efter Joachim Christoffer Lemchen. (1851-1932), överste. Ledde uppbyggnaden av Karlskrona grenadjärregemente vid Gräsvik. Han intresserade sig i synnerhet för den mil. skjututbildningensom vid tiden genomgick en teknisk utveckling. Förhandlade med staden vid köp av tomter på Arnö för befälet. Kontraktet undertecknades 1904 där staden förband sig att bygga väg till Arnö. Själv byggde och bosatte han sig i området. Vägsträckning på ön skulle de ditflyttande själva svara för. Lemchen var ledamot av stadsfullmäktige i Karlskrona 1904-1911. Han verkade för att stadens spårvägar kom till 1910. Blev även Föreningen Vämöparkens förste ordförande. Var regementschef 1902-1911. Fick pension 1911. Blev sedan kommendant för Karlsborgs fästning men behöll intresset för Karlskronas fortsatta utveckling. Vägnamnet tillkom 1932. I förslag till namn år 1904 noteras Officersgatan.

Lemchens väg

ODENGATAN (Västra Mark)

I germansk mytologi var Oden en av huvudgudarna. Vishetens och krigets gud. Enögd. Gatunamnet tillkom 1934.

Odengatan

ROSTAVÄGEN (Bergåsa)

Fastigheten Spindeln 19 vid vägen hade förr det inofficiella namnet Rostad (I betydelsen lugn och ro). År 1944 fastställdes den korta vägstumpen i området till Rostavägen.

Rostavägen

SKYTTEVÄGEN (Västra Mark)

En militär skjutbana kom till vid området på 1910-talet. Vägnamnet tillkom år 1960.

Skyttevagen

VALHALLAVÄGEN (Galgamarken)

I nordisk mytologi var Valhall Odens sal, där de i striden fallna samlades. Vägen tillhörde Karlskronas huvudinfart från det den kom till på 1870-talet till 1930-talet då Sunnavägen byggdes och blev huvudväg.

Valhallavägen

VALKYRIAVÄGEN (Bergåsa)

I nordisk mytologi var valkyrior Odens tjänarinnor. De förde fallna kämpar till Valhall. Vägnamnet tillkom 1934.

Valkyriavägen

VANADISGATAN (Elleskär)

Vanadis är i nordisk mytologi ett annat namn på Freja. Gatunamnet föreslaget 1906 men formellt kom det till 1924 i samband med en tomtindelning. Från början skulle gatunamnet inte bara omfattas på Elleskär utan även i backe upp mot Galgamarken. Förmodligen var namnet initierat av ångfregatten Vanadis byggd 1862. En av dess seglatser var när den svenska kolonin St Barthèlemy lämnades tillbaka till Frankrike 1878. Då lämnade de sista svenskarna kolonin och färdades hem med Vanadis.

Vanadisgatan

YMERVÄGEN (Bergåsa)

I nordisk mytologi var Ymer en jätte av vars kropp gudarna skapade världen. Vägnamnet tillkom 1934.

Ymervägen

Källa: Leif Karlsson och Blekinge Museum, Foto Hans Södergren