månadsarkiv: februari 2018

Det här är Grannsamverkan

Att utsättas för brott innebär ofta en starkt negativ känslomässig upplevelse som innebär att tilliten till omgivningen går förlorad samtidigt som kontrollen över den egna situationen försvinner. Människor reagerar olika på brott och att utsättas för brott kan rasera den illusion man har om en god, förutsägbar och trygg värld där man kan lita på sin omgivning. Att förebygga brott handlar bl.a. om att implementera metoder som stärker den enskildes egenförmåga att begränsa risken att utsättas för brott.

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet för att minska vardagsbrottslighet såsom skadegörelse, inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen. Den bygger på ett nära samarbete mellan grannar men också med polisen. Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan. I en undersökning svarar dessutom 95 procent av inbrottstjuvarna att de helst undviker områden med en aktiv grannsamverkan. Det innebär så klart inte att tjuvarna slutar att göra inbrott, utan bara att de i stället väljer ett område som inte har grannsamverkan. Grannsamverkan minskar inte bara risken för att utsättas för brott utan i många fall leder arbetet med grannsamverkan också till en starkare gemenskap mellan grannar. De boende i ett område skapar sociala nätverk som samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem som reagerar på det okända – det som kan vara ett brott eller förberedelse till ett brott.

Inom Bergåsa-Västra Marks Villaägareförening geografiska område finns idag bara en grannsamverkansgrupp vilken innefattar hushåll längt Idunavägen. Var med och förebygg tillsammans med dina grannar risken för att utsättas för brott genom att starta upp nya samverkangrupper inom Bergåsa-Västra Marks Villaägareförening geografiska område.

Grannsamverkan

Så här startas grannsamverkan i ett bostadsområde:

  1. Kolla intresset med dina grannar, och föreslå att ni ska komma igång med grannsamverkan redan i år.
  2. Välj en eller flera samordnande kontaktpersoner, som ska ha ett samordnande ansvar för området. Det finns ingen gräns för hur många hushåll som kan ingå i en grannsamverkan, men om ni är en stor grupp så kan ni välja att ha flera kontaktpersoner – varje kontaktperson bör ha ett samordnande ansvar för 10-12 hushåll.
  3. Ring polisen på 114 14 och anmäl att ni vill starta grannsamverkan. Det är polisen som tillhandahåller skyltar och annat material, och när ni ska sätta igång kommer polisen att hålla en utbildning. I samband med utbildningen är det också vanligt att en representant för räddningstjänsten samt försäkringsbolag medverkar. Att starta en grannsamverkan är kostnadsfritt.

Mer information – starta och driva Grannsamverkan – se samverkanmotbrott.se

Tummen Upp

Idag vill jag ge Karlskrona kommun tummen upp då de äntligen förstått vikten av att hålla cykelbanorna i gott skick om de ska kunna kalla sig för cykelkommun.

Jag är kanske lite av en extremcyklist, som cyklar i stort sett varje dag året runt oavsett väder. Som vanligt denna lördagsmorgon begav jag mig från Bergåsa mot den stora affären med de blågula skyltarna för att köpa några frallor till frukosten. Ett och annat fult ord slank ut ur min mun när cykeln for fram och tillbaka på den moddiga cykelbanan denna morgon. Mycket av modden och slasket kommer från vägbanan och hamnar på cykelbanan när gatan plogas. Framkomligheten för bilarna på vägen blir naturligtvis bättre medans vi cyklister få ta smällen.

Cykelväg 2018-02-03Karlskrona kommun en cykelkommun?

Strax innan jag var framme vid affären möttes jag av kommunens plogbil på cykelbanan. Till min stora glädje vändes denna mörka start på dagen mot en skimrande och fin vintermorgon. Karlskrona kommuns väghållare visade idag att det finns hopp om att satsningen på att bli en cykelkommun stämmer.