månadsarkiv: april 2022

Tillåtet att lägga på mer på bålet

I skrivande stund ser det ut som att vi slipper eldningsförbud till Valborg. Villaföreningen stängde medvetet av bålet för påläggning för ett tag sedan då vi är ansvariga för bortforsling vid ett eventuellt eldningsförbud.

Nu öppnar vi åter upp för att lägga på trädgårdsavfall igen (med skottkärra) fram till klockan 16:00 den 30 april, med förbehåll att kunna stänga av tidigare om vi anser att det är stort nog.

Valborg 2019

Valborg, Vårträff och Årsmöte

Valborgsmässoafton firas vid Studentviken med start klockan 18:30. På programmet finns kör som sjunger in våren omkring 19:00, hemlig talare 19:30 och tipspromenad för både barn och vuxna. Inget eldningsförbud råder i skrivande stund och brasan planeras att tändas omkring klockan 20:00.

Valborgsmässoafton 2018

Vårträff anordnas traditionsenligt där vi tillsammans gör stranden fin inför kommande badsäsong. Vi samlas vid Studentviken (lilla stranden) den 1 maj klockan 10:00. Ta med skottkärra och de redskap som du tror kan behövas. Stranden blir så fin som vi gör den tillsammans. Sjösättning av föreningens badflotte sker även denna dag (vi behöver vara minst 8-10 personer om flotten ska komma i sjön). Karlskrona kommun sponsrar i år med ny sand och ska fördelas ut på stranden. Grillad korv med tillbehör kommer att serveras till alla som hjälper till.

Årsmöte påbörjas direkt efter vårträffen. Här har du som medlem chans att påverka hur din förening ska arbeta och vilka som ska sitta i styrelsen. I år kommer årsmötet att hållas i Frejalunden, ”Lillan”, den 1 maj, klockan 12:00.

Med hopp om stor uppslutning!

Efterlysning till Valborg

Finns det någon skolklass/förening som är intresserad av att ordna med försäljning av kaffe/varm korv/fika vid Studentviken på Valborgsmässoafton?

Villaföreningen kan låna ut popup-tält och bord. Hör av er till någon i föreningens styrelse.

Föreningsportföljen

Föreningsportföljen är ett elavtal som gäller för dig som bor i Spandelstorp, Bergåsa och Hästö och portföljen har förhandlats fram av villa- och intresseföreningar i områdena. Som medlem i Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening finns möjlighet att ansluta sig till Affärsverkens föreningsportfölj. I dagsläget är 147 stycken anslutna i vårt område och tillsammans med Hästö och Spandelstorp är vi cirka 750 nyttjare av föreningsportföljen. Nuvarande elavtal löper fram till 2022-12-31. De som redan är anslutna kommer att kontaktas för nyteckning runt september 2022.

På Affärsverkens hemsida kan du som är intresserad läsa mer om föreningsportföljen.

Har du en granne som också är villaföreningsmedlem och vill vara med i föreningsportföljen eller har andra frångor rörande elavtalet? Tag då kontakt med Affärsverken eller läs mer på deras hemsida.

Hur ser prognosen ut för Föreningsportföljen?

Skillnaden mellan det rörliga priset och föreningsportföljens pris. Heldragen linje visar utfallet och den streckande linjen är hur prognosen ser ut.

Prognos och utfall för föreningsportföljen