månadsarkiv: september 2019

Fokusgrupp – Parkeringssituation

Områdesindelning Parkeringssituation

På villaägareföreningens styrelsemöte den 29 augusti lades ett förslag om en fokusgrupp för parkeringssituationen på Bergåsa fram.

Förslaget går ut på att en representant från varje indelad del av Bergåsa skapar en grupp för att gemensamt föra fram de boendes tankar och idéer kring parkering med kommunens representanter i frågan för att hitta en långsiktig, hållbar lösning på dagens situation.

Prata med dina grannar och bestäm vem som ska företräda er i frågan och kom till det extrainsatta föreningsmötet den 29 september klockan 12:00 i Lillan/Frejalunden så tar vi det därifrån.

Det grävs för fjärrvärme

Kronobergsgatan 2019-09-09

Fem fastigheter på Kronobergsgatan ner mot Valhallavägen ansluts på begäran till kommunala fjärrvärmenätet. I samband med detta så moderniseras VA vilket innebär att avlopp och dagvatten separeras. Sprängning kommer att ske med start den 9 september.

Markarbetet beräknas vara klart och Kronobergsgatan farbar igen preliminärt mitten av november.

Om ni är intresserade av att ansluta er fastighet till fjärrvärme från Affärsverken så finns information här: https://www.affarsverken.se/varme-och-kyla/anslut-fjarrvarme/anslut-villa/

Huvudledningen går i Valahallavägen- Sunnavägen. Ett tips är att gå ihop med grannar med samma behov för att hålla ner anläggningskostnaderna.

Taket nymålat

Fryshuset 2019-08-31

Föreningens fryshus har i helgen fått en rejäl ansiktslyftning. Taket är nu nymålat tack vare medlemmarna Markus Ardin, Christian Österberg och Mats Ivekull. Jocke och Malin Bornerheim stod för vattnet till högtryckstvätten och bjöd arbetarna på en god kopp kaffe. Hängrännor och stuprör kommer även dessa att uppdateras.

Fantastiskt slutresultat, ett stort TACK för hjälpen och väl utfört arbete!