Hem

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening är till för Dig som bor på Bergåsa, Västra Mark, Elleskär, Arnö eller Gräsviksområdet i Karlskrona kommun.

Bergåsa är Karlskronas enda exempel på sekelskiftets trädgårdsstäder. Tillsammans med Västra Mark, Arnö och Elleskär illustrerar områdets villabebyggelse de skiftande stil-, plan- och bostadsidealen under 1900-talet. Bostadsområdet med närhet till allt du behöver precis runt hörnet. Här bor du cirka 3 km från centrala Karlskrona, i direkt anslutning till hav och natur. Gångavstånd till Studentvikens badplats, Västra Marks friluftsområde med motionsspår, Bergåsa tågstation, Blekingesjukhuset och Blekinge Tekniska Högskola.

För mer information om området, klicka här <OMRÅDET>.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening

Villaföreningens mål:

Vårt ändamål är att ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen. Villaföreningen har också till uppgift att sprida information om vad som är på gång i vårt område. Detta kan gälla allt från sakfrågor kring trafik, miljö, byggplaner, skola, föreningsliv, kommande evenemang etc.

Anslagstavla Erik Dahlbergsgatan - StudentgatanHuvudkanalen för vår informationsspridning är denna hemsida, Facebook och föreningens anslagstavlor i korsningarna Kronobergsgatan – Sagavägen och Erik Dahlbergsgatan – Studentgatan.

En annan viktig uppgift är trivsel och gemenskap, med arrangemang som exempel det traditionella Valborgsfirandet vid Studentviken, Vårträffen när föreningens badflotte sjösätts och Höstträffen då pulkabackarna i Idunaparken och Frejalunden görs redo inför vintersäsongen.

Om du har frågor angående föreningen tveka ej att kontakta föreningens funktionärer, kontaktuppgifter hittar du på sidan <STYRELSE>.

Känner du för att bidra till hemsidan med någon snygg bild, berättelse från svunna tider eller en bra idé hur webbsidan kan bli bättre, kontakta webmaster@bergasa.se

Mer information om villaföreningens hemsida hittar du här <HEMSIDAN>.

Bergåsa 2013-10-06

Besök oss på facebook

Antal besökare: Antal besökare