Gamla Bilder

Flygfoto Bergåsa, Gräsvik, Arnö och Elleskär år 1924. Källa Blekinge Museum.

Flygfoto Bergåsa, Gräsvik, Arnö och Elleskär år 1924. Källa Blekinge Museum.

KARLSKRONA - Parti av Bergåsa.

KARLSKRONA – Parti av Bergåsa.

Bergåsa Stadsfarm som gett stadsdelen sitt namn ligger uppe på höjden. Valhallavägen med spårvägsstolparna som sattes 1910, till vänster i bild. Fotografen kan ha stått ungefär där Korpralsgatan idag ligger och stadsfarmens byggnander ungefär där Kronobergsgatan idag ligger. Okänd fotograf. Källa Blekinge Museum.

Bergåsa Stadsfarm som gett stadsdelen sitt namn ligger uppe på höjden. Valhallavägen med spårvägsstolparna som sattes 1910, till vänster i bild. Fotografen kan ha stått ungefär där Korpralsgatan idag ligger och stadsfarmens byggnander ungefär där Kronobergsgatan idag ligger. Okänd fotograf. Källa Blekinge Museum.

Spårvägens slutstation på Bergåsa omkring 1920. Okänd fotograf. Källa Blekinge Museum.

Spårvägens slutstation på Bergåsa omkring 1920. Okänd fotograf. Källa Blekinge Museum.

Spårvägens slutstation på Bergåsa omkring 1920. Okänd fotograf. Källa Blekinge Museum.

Spårvägens slutstation på Bergåsa omkring 1920. Okänd fotograf. Källa Blekinge Museum.

Konsumbutik på Korpralsgatan. Foto Paavo Lindquist, 1950-tal. Källa Blekinge Museum.

Konsumbutik på Korpralsgatan. Foto Paavo Lindquist, 1950-tal. Källa Blekinge Museum.

Landshövdingens bil, en Ford Coupe 1948, som står vid Fords anläggning på Bergåsa. Okänd fotograf. Källa Blekinge Museum.

Landshövdingens bil, en Ford Coupe 1948, som står vid Fords anläggning på Bergåsa. Okänd fotograf. Källa Blekinge Museum.

Spårvagn på Valhallavägen 1911. På höger sida ligger numera kvarteret Monsunen. Okänd fotograf. Källa Blekinge Museum.

Spårvagn på Valhallavägen 1911. På höger sida ligger numera kvarteret Monsunen. Okänd fotograf. Källa Blekinge Museum.

Vykortet visar spårvagn på Valhallavägen.

Vykortet visar spårvagn på Valhallavägen.

Spårvagn längs Valhallavägen. Monsunen till vänster. Okänd fotograf. Källa Blekinge Museum.

Spårvagn längs Valhallavägen. Monsunen till vänster. Okänd fotograf. Källa Blekinge Museum.

Villor längs med Valhallavägen. Okänd fotograf. Källa Blekinge Museum.

Villor längs med Valhallavägen. Okänd fotograf. Källa Blekinge Museum.

Bilden visar Karlskrona Idrottspark på Västra Mark och den dåvarande entrén till anläggningen. Bilden bör vara tagen några år efter den högtidliga invigningen den 13 september 1925.

Bilden visar Karlskrona Idrottspark på Västra Mark och den dåvarande entrén till anläggningen. Bilden bör vara tagen några år efter den högtidliga invigningen den 13 september 1925.

Vykortet visar systrarna Glans tobaks- och pappershandel där senare Sparbanken flyttade in i huset och idag är det en tapetserarverkstad. Bilden är från början av 1950-talet just efter att Karlskrona spårvägar lagts ned. De hade sin ändhållplats just framför huset, men spårvägen ersattes 1949 av bussar och ringlinjerna 11 och 12.

Vykortet visar systrarna Glans tobaks- och pappershandel där senare Sparbanken flyttade in i huset och idag är det en tapetserarverkstad. Bilden är från början av 1950-talet just efter att Karlskrona spårvägar lagts ned. De hade sin ändhållplats just framför huset, men spårvägen ersattes 1949 av bussar och ringlinjerna 11 och 12.

Vykortet visar platsen där Karlskrona spårvägar hade sin ändhållplats på Bergåsa framför huset där systrarna Glans tobaks- och pappershandel låg.

Vykortet visar platsen där Karlskrona spårvägar hade sin ändhållplats på Bergåsa framför huset där systrarna Glans tobaks- och pappershandel låg.

Gammalt kolorerat vykort från slutet av 1950-talet. På den tiden hade Centrallasarettet gröna väggar i form av slingrande murgröna på väggarna.

Gammalt kolorerat vykort från slutet av 1950-talet. På den tiden hade Centrallasarettet gröna väggar i form av slingrande murgröna på väggarna.

Bilden visar Länslasarettet i Karlskrona.

Bilden visar Länslasarettet i Karlskrona.

Bilden på vykortet är tagen från Karlskrona Centrallasarett mot Bergåsa villaområde. Bilden är tagen gissningsvis runt 1910.

Bilden på vykortet är tagen från Karlskrona Centrallasarett mot Bergåsa villaområde. Bilden är tagen gissningsvis runt 1910.

Vykort från Bergåsa cirka 1940 och det som syns på bilden är korsningen mellan Erik Dahlbergsgatan och Studentgatan och som i folkmun kallades “Trekanten“. På grund av sin torgliknande utvidgning med bänkar blev detta en populär samlingsplats för ungdomarna på Bergåsa under kvällstid, till stort förtret för många av de som bodde närmast som inte gillade de högljudda lekarna.

Vykort från Bergåsa cirka 1940 och det som syns på bilden är korsningen mellan Erik Dahlbergsgatan och Studentgatan och som i folkmun kallades “Trekanten“. På grund av sin torgliknande utvidgning med bänkar blev detta en populär samlingsplats för ungdomarna på Bergåsa under kvällstid, till stort förtret för många av de som bodde närmast som inte gillade de högljudda lekarna.

Bilden visar badlivet vid Studentviken en sommardag på 1940-talet.

Bilden visar badlivet vid Studentviken en sommardag på 1940-talet.

Hälsning från Bergåsa.

Hälsning från Bergåsa.

Studentviken.

Studentviken.

Bergåsavy

Bergåsavy.

Karlsrkona Motorbåtssällskap.

Karlsrkona Motorbåtssällskap.

Bergåsa, Baldersvägen och Idrottsvägen.

Bergåsa, Baldersvägen och Idrottsvägen.

Bilden tagen 1913 och här ligger mycket prydligt både normal- och smalspår (till Torsås) på banvallen. I dag finns bara normalspåret kvar. Husen är fortfarande sig lika.

Bilden tagen 1913 och här ligger mycket prydligt både normal- och smalspår (till Torsås) på banvallen. I dag finns bara normalspåret kvar. Husen är fortfarande sig lika.

Bilden tagen 1913 (samma som ovan fast kolorerad) och här ligger mycket prydligt både normal- och smalspår (till Torsås) på banvallen. I dag finns bara normalspåret kvar. Husen är fortfarande sig lika.

Bilden tagen 1913 (samma som ovan fast kolorerad) och här ligger mycket prydligt både normal- och smalspår (till Torsås) på banvallen. I dag finns bara normalspåret kvar. Husen är fortfarande sig lika.

Korsningen Kronobergsgatan - Bergsgatan.

Korsningen Kronobergsgatan – Bergsgatan.

Järnvägsgatan, omdöpt till Sunnavägen 1934.

Järnvägsgatan, omdöpt till Sunnavägen 1934.

Bergåsa, Kronobergsgatan.

Bergåsa, Kronobergsgatan.

Bildtext.

Karlskrona. Valhallavägen.

Karlskrona. Valhallavägen.

Grenadiärkassernen, Karlskrona.

Grenadiärkassernen, Karlskrona.

Fords bilhall på Bergåsa vid korsningen Sunnavägen - Valhallavägen. Numera finns Bergåsa Livs och Speedy Bilservice i byggnaden.

Fords bilhall på Bergåsa vid korsningen Sunnavägen – Valhallavägen. Numera finns Bergåsa Livs och Speedy Bilservice i byggnaden.

Galgamarken, foto från 1950 talet. I bakgrunden skymtar en del av villorna på Bergåsa.

Galgamarken, foto från 1950 talet. I bakgrunden skymtar en del av villorna på Bergåsa.

Bergåsa Korvbar på Valhallavägen.

Bergåsa Korvbar på Valhallavägen.

Vykort - Villamotiv från Bergåsa. I förgrunden syns både normal- och smalspår (till Torsås) på banvallen.  Villorna ligger längs Sunnavägen och motivet är taget från sjukhusområdet.

Vykort – Villamotiv från Bergåsa. I förgrunden syns både normal- och smalspår (till Torsås) på banvallen. Villorna ligger längs Sunnavägen och motivet är taget från sjukhusområdet.

På Sunnavägen, Bergåsa, fanns Caltex-stationen som byggdes 1953 och som senare blev Texaco. Källa Blekinge Museum.

På Sunnavägen, Bergåsa, fanns Caltex-stationen som byggdes 1953 och som senare blev Texaco. Källa Blekinge Museum.

Thornströms Bageri Vasagatan 21.

På Vasagatan 21, uppe i backen, fanns på 1920-talet Thornströms hembageri. Där kunde man köpa härligt goda kakor, glaserade muffins, spröda glaskringlor, och vid advent, vita pepparkaksgubbar med röd och grön glasyr.

Konditori Walhall, Valhallavägen 31, i korsningen Valhallavägen - Korpralsgatan. Fotograferat av Allan Evert Parker på 1960-talet. Källa Blekinge Museum.

Konditori Walhall, Valhallavägen 31, i korsningen Valhallavägen – Korpralsgatan. Fotograferat av Allan Evert Parker på 1960-talet. Källa Blekinge Museum.

Karlskrona, Bergåsa.

Karlskrona, Bergåsa.

Karlskrona, Bergåsa. Korsningen Järnvägsgatan (omdöpt till Sunnavägen 1934) - Vasagatan.

Karlskrona, Bergåsa. Korsningen Järnvägsgatan (omdöpt till Sunnavägen 1934) – Vasagatan.

Karlskrona, Bergåsa. Korsningen Järnvägsgatan (omdöpt till Sunnavägen 1934) - Vasagatan.

Karlskrona, Bergåsa. Korsningen Järnvägsgatan (omdöpt till Sunnavägen 1934) – Vasagatan.

Brunnsöverbyggnaden på Östra Amiralitetsgatan (gatan bytte namn till Alamedan 1941) flyttades till stadsträdgården vid Annebo 1904. När brunnen med sin ståtliga överbyggnad låg vid stadsträdgårdsmästarebostället kallades den för Walls brunn. Den flyttades tillbaka till ursprungsplatsen på Alamedan 1955. Okänd fotograf. Källa Blekinge Museum.

Brunnsöverbyggnaden på Östra Amiralitetsgatan (gatan bytte namn till Alamedan 1941) flyttades till stadsträdgården vid Annebo 1904. När brunnen med sin ståtliga överbyggnad låg vid stadsträdgårdsmästarebostället kallades den för Walls brunn. Den flyttades tillbaka till ursprungsplatsen på Alamedan 1955. Okänd fotograf. Källa Blekinge Museum.

På Valhallavägen 23, i hörnet Kronobergsgatan-Valhallavägen fanns Peterssons Skomakeri. På bilden kan man se skylten utanför huset till vänster i bild. På övervåningen fanns Liljedahls frisersalong. Längst bort på fotot syns en spårvagn vid ändhållplatsen.

På Valhallavägen 23, i hörnet Kronobergsgatan-Valhallavägen fanns Peterssons Skomakeri. På bilden kan man se skylten utanför huset till vänster i bild. På övervåningen fanns Liljedahls frisersalong. Längst bort på fotot syns en spårvagn vid ändhållplatsen.