månadsarkiv: december 2015

Är det en säkrare skolväg?

För att öka säkerheten för gående och cyklister och för att trafiken ska flyta bättre, har Trafikverket byggt om Bergåsaområdet tillsammans med Karlskrona kommun.

Blev resultatet lyckat eller ej? Detta har varit ett hett diskussionsämne den senaste tiden i lokalpressen och här på Bergåsa med omnejd.


Tidningsklipp

Tidningsklipp

Tidningsklipp

Några av senaste tidens tidningsklipp

Järnvägsövergången har byggts bort men det har inte gett en bättre och säkrare skolväg till Wämöskolan eller Musikugglan, anser många föräldrar. I sin nuvarande utformning anser många att planlösningen är en mycket större trafikfara för skolbarn och vuxna än tidigare.

En av våra medlemmar har lämnat in ett medborgarförslag till Karlskrona kommun med förslag till förbättringsåtgärder, vilket är ett bra initiativ tycker Villaföreningen.

Villaföreningen hoppas att Karlskrona kommun tar detta medborgarförslag på allvar och hittar en bra och säker lösning till slut.