Kalender

2021

2021-01-12 Tisdag 18:00 Styrelsemöte.
2021-03-18 Torsdag 19:00 Styrelsemöte.
2021-04-01 Torsdag Övriga ärenden till årsmötet, ska skriftligt vara styrelsen tillhanda.
2021-04-10 Lördag 08:00 Tillåtet att lämna brännbart trädgårdsavfall på bålplatsen.
2021-04-30 Fredag 19:00 Valborgsfirande vid Studentviken.
2021-05-01 Lördag Vårträff.
2021-05-01 Lördag 12:00 Årsmöte vid Studentviken (lilla stranden).
2021-05-12 Onsdag 19:00 Styrelsemöte.
2021-05-22 Lördag 10:00-12:00 Loppis/Växtbytardag i Frejalunden.
2021-05-22 Lördag Hjälps vi åt att göra Studentvikens lilla strand fin.
2021-05-23 Söndag Hjälps vi åt att göra Studentvikens lilla strand fin.
2021-05-23 Söndag 10:00 Sjösättning av badflotten.
2021-08-11 Onsdag 19:00 Styrelsemöte.
2021-08-22 Söndag 19:00 Styrelsemöte i Lillan.
2021-09-01 Onsdag Övriga ärenden till årsmötet, ska skriftligt vara styrelsen tillhanda.
2021-09-01 Onsdag 18:00 Flottupptagning vid Studentvikens lilla strand.
2021-09-26 Söndag 11:00 Årsmöte.
2021-09-26 Söndag 12:00-15:00 Loppis i Frejalunden.
2021-09-26 Söndag 12:00-15:00 Bergåsa har 110-årsjubiléum och firas med aktiviteter i Lillan.
2021-10-13 Onsdag 19:00 Styrelsemöte.
2021-10-29 Fredag 18:30-19:30 Mini-Halloween i Lillan.
2021-12-12 Söndag 15:00-16:00 Glöggmingel i Frejalunden.

Kalender