Kalender

2024-02-08 Torsdag 19:00 Styrelsemöte.
2024-03-30 Lördag 15:00 Äggjakt i Lillan, kom utklädda!
2024-04-01 Måndag Övriga ärenden till årsmötet, ska skriftligt vara styrelsen tillhanda.
2024-04-06 Lördag 08:00 Tillåtet att lämna brännbart trädgårdsavfall på bålplatsen.
2024-04-30 Tisdag 19:00 Valborgsfirande vid Studentviken.
2024-05-01 Onsdag 10:00-12:00 Vårträff (samling vid lilla stranden på Studentviken).
2024-05-01 Onsdag 12:00 Årsmöte i Frejalunden, ”Lillan”.
2024-08-28 Onsdag 18:30 Styrelsemöte.
2024-09-22 Söndag 10:00 Upptagning av badflotten, samling vid Studentviken.
2024-10-26 Lördag 18:30-19:30 Halloween-firande i de läskiga varelsernas park, Lillan.


Kalender