Kalender

2022

2022-02-02 Onsdag 19:00 Styrelsemöte.
2022-04-01 Fredag Övriga ärenden till årsmötet, ska skriftligt vara styrelsen tillhanda.
2022-04-09 Lördag Tillåtet att lämna brännbart trädgårdsavfall på bålplatsen.
2022-04-30 Lördag 19:00 Valborgsfirande vid Studentviken.
2022-05-01 Söndag 10:00-12:00 Vårträff (samling vid lilla stranden på Studentviken).
2022-05-01 Söndag 12:00 Årsmöte vid Studentviken (lilla stranden).
2022-09-25 Söndag 10:00-12:00 Höstträff och upptagning av badflotten, samling i Lillan.
2022-10-31 Måndag 18:30-19:30 Mini-Halloween i Lillan.
2022-12-18 Söndag 15:00-16:00 Glöggmingel i Frejalunden.

Kalender