Kalender

2023-02-07 Tisdag 19:00 Styrelsemöte.
2023-04-01 Lördag Övriga ärenden till årsmötet, ska skriftligt vara styrelsen tillhanda.
2023-04-08 Lördag Tillåtet att lämna brännbart trädgårdsavfall på bålplatsen.
2023-04-19 Onsdag 19:00 Styrelsemöte.
2023-04-30 Söndag 19:00 Valborgsfirande vid Studentviken.
2023-05-01 Måndag 10:00-12:00 Vårträff (samling vid lilla stranden på Studentviken).
2023-05-01 Måndag 12:00 Årsmöte i Frejalunden, ”Lillan”.
2023-05-11 Onsdag 19:00 Styrelsemöte.
2023-07-10 Måndag 19:00 Styrelsemöte.
2023-08-25 Fredag Sista anmälningsdag för ”Konst- och hantverksutställning”.
2023-08-25 Fredag Sista anmälningsdag för ”Öppen scen för lokala talanger”.
2023-08-25 Fredag Sista anmälningsdag för funktionärer till ”Lillanloppet”.
2023-08-27 Söndag 19:00 Styrelsemöte i Lillan.
2023-09-02 Lördag Villaföreningen har 110-årsjubiléum och firas med aktiviteter i Lillan.
2022-09-24 Söndag 10:00-12:00 Höstträff och upptagning av badflotten, samling i Lillan.
2023-10-28 Lördag 18:30-19:30 Mini-Halloween i Lillan.


Kalender