Kalender

2022-02-02 Onsdag 19:00 Styrelsemöte.
2022-03-29 Tisdag 19:00 Styrelsemöte.
2022-04-01 Fredag Övriga ärenden till årsmötet, ska skriftligt vara styrelsen tillhanda.
2022-04-09 Lördag Tillåtet att lämna brännbart trädgårdsavfall på bålplatsen.
2022-04-16 Lördag 15:00 Påskkul med “Äggjakt” för alla små barn i Frejalunden, “Lillan”.
2022-04-30 Lördag 18:30 Valborgsfirande vid Studentviken.
2022-05-01 Söndag 10:00-12:00 Vårträff (samling vid lilla stranden på Studentviken).
2022-05-01 Söndag 12:00 Årsmöte i Frejalunden, “Lillan”.
2022-05-18 Onsdag 18:00 Styrelsemöte i Frejalunden, “Lillan”.
2022-08-31 Onsdag 19:00 Styrelsemöte.
2022-09-25 Söndag 10:00-12:00 Höstträff och upptagning av badflotten, samling i Lillan.
2022-10-06 Torsdag 19:00 Styrelsemöte.
2022-10-29 Lördag 18:30-19:30 Mini-Halloween i Lillan.
2022-11-24 Torsdag 19:00 Styrelsemöte.
2022-12-04 Söndag 15:00-16:00 Glöggmingel i Frejalunden.

2023

2023-02-07 Tisdag 19:00 Styrelsemöte.

Kalender