Tältbokning

Tältuthyrning

Tält 1 och 2 - Partytält 4x8 meter Tält 3 - Pop-up tält, snabbtält 3x3 meter

Villaföreningen har två stycken Partytält och ett Pop-up tält som medlemmar i föreningen kan hyra. Partytältet har PVC duk och galvaniserad stomme. Tältets storlek är 4×8 meter och den sammanlagda vikten är på 133kg. Pop-up tältets storlek är 3×3 meter med PVC duk och stomme av aluminium och väger endast 38kg. Max ett tält åt gången får bokas för att så många medlemmar som möjligt ska ha chansen att få hyra ett tält. Bokning av tält kan ske tidigast samma kalenderår (förutsatt att årets medlemsavgift är betald). I tälthyran (Partytält) ingår 4 stycken bord, 7 bänkar till borden och 12 klappstolar. Utrustningen får endast användas på området.

  • Kostnad för tälthyra är 100 kr/dygn och 200 kr/helg (dvs, hyr man fre-lör kan någon annan hyra tältet lör-sön eller 200 kr för hela helgen, fre-sön) och givetvis krävs betald medlemsavgift redan vid bokningen. Återlämning av tält ska ske senast klockan 12:00 dagen efter.
  • Senare avbokning än 14 dagar innan aktuellt bokningsdatum för tälten utgår full tälthyra.
  • Hyra ska vara betald inom sju dagar från hyrestillfället. Inbetalning sker till Bankgirokonto: 5190-3060. Exempel på hur inbetalningsavi fylls i finns i hyresavtalet.
  • Hyrd materiel får inte lämnas vidare till annan låntagare utan måste först återlämnas till föreningen, om inte annan överenskommelse görs med materielansvarig.
  • Hyrestagaren är ansvarig för att materielen sköts och används på ett korrekt sätt. Bruksanvisningar finns att hämta eller läsa här <BRUKSANVISNINGAR>.
  • Materiel skall återlämnas rengjorda och i det skick den har mottagits direkt efter angiven hyrestid.
  • Eventuella skador på materielen ska anmälas till materielansvarig senast vid återlämning av materielen.
  • Tälten måste vara torra när de packas ner annars kan de mögla.
  • Hyrestagaren skall fylla i ett HYRESAVTAL och ha med sig till materielansvarig när materielen hämtas.
  • Hyrestagaren är ansvarig för materielen till dess att den är återlämnad och hyresavtalet är kvitterat. Hyrestagare som missbrukar förtroendet att hyra föreningens materiel kan komma att nekas vidare utnyttjande av föreningens materiel.

För tillfället bokas tält genom att skicka ett e-postmeddelande till bokning@bergasa.se. Bifoga i meddelandet Datum då tältet önskar hyras, Namn, Adress och Telefonnummer. Du får en bekräftelse på bokningen och bokningslistan nedan uppdateras med ditt namn.

Länk till hur du gör för att betala årets medlemsavgift (krav för att kunna boka ett tält).

Tält 1 – Partytält 4×8 meter (endast bokningsbart mellan april – september)
Tält 2 – Partytält 4×8 meter (endast bokningsbart mellan april – september)
Tält 3Pop-up tält 3×3 meter

Följande dagar är tälten bokade:
Bokning dyker upp här nedan så fort medlemskap för innevarande år har verifierats av föreningens kassör. För snabbare hantering, bifoga kopia som styrker att medlemsavgiften är betald samtidigt som bokningsförfrågan görs.

2023-06-07 Tält 1 – Eleonore Ardin, Baldersvägen 24, 073-390 61 94
2023-06-07 Tält 2 – Pehr Bergelin, Idunavägen 18, 072-543 01 09
2023-06-08 Tält 1 – Patrik Ivarsson , Valhallavägen 25, 076-649 22 02
2023-06-08 Tält 2 – Pehr Bergelin, Idunavägen 18, 072-543 01 09
2023-06-09 Tält 1 – Camilla Bonnier-Fryksén, Studentgatan 15, 070-822 00 28
2023-06-09 Tält 2 – Pehr Bergelin, Idunavägen 18, 072-543 01 09
2023-06-09 Tält 3 – Mikael Zelmerlöw, Rostavägen 4, 076-634 97 03
2023-06-10 Tält 3 – Mikael Zelmerlöw, Rostavägen 4, 076-634 97 03
2023-06-14 Tält 1 – Friluftsförskolan Ankaret, Bergsgatan 3, 070-956 40 03
2023-06-14 Tält 2 – Sandra Svanberg, Heimdalsvägen 9, 076-847 70 88
2023-08-05 Tält 1 – Karin Andersson, Valhallavägen 23, 073-370 97 53
2023-08-06 Tält 1 – Karin Andersson, Valhallavägen 23, 073-370 97 53
2023-09-02 Tält 1 – Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening
2023-09-02 Tält 2 – Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening
2023-09-02 Tält 3 – Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening