Tältbokning

Tältuthyrning

Tält 1 och 2 - Partytält 4x8 meter Tält 3 - Pop-up tält, snabbtält 3x3 meter

Villaföreningen har två stycken Partytält och ett Pop-up tält som medlemmar i föreningen kan hyra. Partytältet har PVC duk och galvaniserad stomme. Partytältets storlek är 4×8 meter och monteras enkelt upp och ner av fyra personer. Den sammanlagda vikten är på 133 kg. Pop-up tältets storlek är 3×3 meter med PVC duk och stomme av aluminium och väger endast 38 kg. I tälthyran (Partytält) ingår 4 stycken bord, 7 bänkar till borden och 12 klappstolar.

Tält 1 – Partytält 4×8 meter (endast bokningsbart mellan april – september)
Tält 2 – Partytält 4×8 meter (endast bokningsbart mellan april – september)
Tält 3Pop-up tält 3×3 meter

Kostnad

Dygnshyran är (från och med 2024-01-01) 300 kr/dygn för Partytält och 200 kr/dygn för Pop-up tält. Hyra för tält betalas i förskott och ska vara kassören tillhanda 14 dagar före första uthyrningsdagen. Inbetalning sker till Bankgirokonto: 5190-3060. Exempel på hur inbetalningsavi fylls i finns i hyresavtalet. Vid avbokning senare än 14 dagar före första uthyrningsdagen utgår full tälthyra och ingen återbetalning sker.

Bokningsregler

 • Du som bokar måste vara minst 20 år fyllda.
 • Utrustningen får endast användas på området av medlemmar och får inte hyras eller lånas ut i andra hand.
 • Hyrt tält och möblemang får inte lämnas vidare till annan hyrestagare utan måste först återlämnas till föreningen, om inte annan överenskommelse görs med materielansvarig.
 • Hyrestagaren är ansvarig för att tältet monteras på ett korrekt sätt. Bruksanvisningar finns att hämta eller läsa här <BRUKSANVISNINGAR>.
 • Tält, tillhörande materiel och möblemang ska vara ordentligt rengjorda och torra när de packas ihop och i det skick den har mottagits när de återlämnas.
 • Eventuella skador på tält eller medföljande materiel ska anmälas till materielansvarig senast vid återlämning av materielen.
 • Hyrestagaren ska fylla i ett HYRESAVTAL och ha med sig till materielansvarig när materielen hämtas.
 • Om tält eller möblemang inte är rengjorda, är skadade eller om delar saknas vid mottagandet ska detta meddelas till föreningens e-postadress bokning@bergasa.se, bifoga gärna bilder av skadan och redogör för att hyrestagaren inte orsakat skadan. Om materielansvarig är medveten om skadan sedan tidigare kommer hyrestagaren få reda på detta. Detsamma gäller vid borttappade/saknade delar.
 • Hyrestagaren är ansvarig för tältet och medföljande bord, bänkar och stolar till dess att de är återlämnad och hyresavtalet är kvitterat. Hyrestagare som missbrukar förtroendet natt hyra föreningens tält och materiel kan komma att nekas framtida nyttjande.
 • Vid skada eller grov åverkan av tält eller möblemang kommer hyrestagaren att bli betalningsskyldig till föreningen för eventuella reparationer och kompletteringar av materiel.
 • Återlämning av tält ska ske senast klockan 12:00 dagen efter, eller efter överenskommelse med materielansvarig.

Bokning

Givetvis krävs betald medlemsavgift redan vid bokningen. Bokning av tält kan ske tidigast samma kalenderår. Vid skolavslutning och midsommar begränsas uthyrningstiden till ett dygn och max ett tält åt gången får bokas för att så många medlemmar som möjligt ska ha chansen att få hyra ett tält. Under vinterhalvåret (oktober – mars) kan endast Pop-up tältet, stolar och bord bokas. Tält bokas genom att skicka ett e-postmeddelande till bokning@bergasa.se. Bifoga i meddelandet Datum då tältet önskar hyras, Tälttyp (Party-/Pop-up-tält), Namn, Adress och Telefonnummer. Du får en bekräftelse på bokningen och bokningslistan nedan uppdateras med ditt namn.

Upphämtning och återlämning

Tält och materiel förvaras i Fryshuset vid Baldersvägen och upphämtning/återlämning sker där om inget annat avtalats.

Kontakt och hyresavtal

Bokningsadress: bokning@bergasa.se
Materielansvarig: Materielansvarig
Medlemskap: https://bergasa.se/foreningen/medlem/
Medlemsfrågor: kassor@bergasa.se
Hyresavtal: HYRESAVTAL

Nuvarande bokningar

Bokning dyker upp här nedan så fort medlemskap för innevarande år har verifierats av föreningens kassör. För snabbare hantering, bifoga kopia som styrker att medlemsavgiften är betald samtidigt som bokningsförfrågan görs.

2023-06-02 Tält 1 – Bearnice Nilsson, Heimdalsvägen 13, 070 930 31 77
2023-06-03 Tält 1 – Bearnice Nilsson, Heimdalsvägen 13, 070 930 31 77
2023-06-03 Tält 2 – Stina H Martin, Vasagatan 6, 070 998 68 47
2023-06-04 Tält 1 – Bearnice Nilsson, Heimdalsvägen 13, 070 930 31 77
2023-06-06 Tält 3 – Mona Dietrich, Studentgatan 4, 070-215 28 97
2023-06-07 Tält 1 – Eleonore Ardin, Baldersvägen 24, 073-390 61 94
2023-06-07 Tält 2 – Pehr Bergelin, Idunavägen 18, 072-543 01 09
2023-06-07 Tält 3 – Mona Dietrich, Studentgatan 4, 070-215 28 97
2023-06-08 Tält 1 – Patrik Ivarsson , Valhallavägen 25, 076-649 22 02
2023-06-08 Tält 2 – Pehr Bergelin, Idunavägen 18, 072-543 01 09
2023-06-08 Tält 3 – Mona Dietrich, Studentgatan 4, 070-215 28 97
2023-06-09 Tält 1 – Camilla Bonnier-Fryksén, Studentgatan 15, 070-822 00 28
2023-06-09 Tält 2 – Pehr Bergelin, Idunavägen 18, 072-543 01 09
2023-06-09 Tält 3 – Mikael Zelmerlöw, Rostavägen 4, 076-634 97 03
2023-06-10 Tält 1 – Mikael Johnsson, Ringvägen 10, 070-886 53 74
2023-06-10 Tält 3 – Mikael Zelmerlöw, Rostavägen 4, 076-634 97 03
2023-06-14 Tält 1 – Friluftsförskolan Ankaret, Bergsgatan 3, 070-956 40 03
2023-06-14 Tält 2 – Sandra Svanberg, Heimdalsvägen 9, 076-847 70 88
2023-06-23 Tält 1 – Fredrik Lindström, Baldersvägen 16, 070-681 74 86
2023-06-23 Tält 3 – Mikael Zelmerlöw, Rostavägen 4, 076-634 97 03
2023-06-24 Tält 1 – Fredrik Lindström, Baldersvägen 16, 070-681 74 86
2023-06-25 Tält 1 – Fredrik Lindström, Baldersvägen 16, 070-681 74 86
2023-07-14 Tält 1 – Ingalill Siggelsten Blum, Korpralsgatan 17, 070-888 98 31
2023-07-15 Tält 1 – Ingalill Siggelsten Blum, Korpralsgatan 17, 070-888 98 31
2023-07-16 Tält 1 – Ingalill Siggelsten Blum, Korpralsgatan 17, 070-888 98 31
2023-07-28 Tält 1 – Kristian Råberg, Studentgatan 1, 070-916 95 00
2023-07-29 Tält 1 – Kristian Råberg, Studentgatan 1, 070-916 95 00
2023-07-29 Tält 3 – Maria Lindegren, Erik Dahlbergsgatan 17, 070-717 67 97
2023-07-30 Tält 1 – Kristian Råberg, Studentgatan 1, 070-916 95 00
2023-08-05 Tält 3 – Catharina Rosenquist, Idrottsvägen 25, 076-636 29 56
2023-08-06 Tält 3 – Catharina Rosenquist, Idrottsvägen 25, 076-636 29 56
2023-08-18 Tält 1 – Karin Andersson, Valhallavägen 23, 073-370 97 53
2023-08-18 Tält 2 – Anna Larsson, Valhallavägen 27, 060-200 67 69
2023-08-18 Tält 3 – Therese Hörström, Ringvägen 12, 076-878 29 60
2023-08-19 Tält 1 – Karin Andersson, Valhallavägen 23, 073-370 97 53
2023-08-19 Tält 2 – Anna Larsson, Valhallavägen 27, 060-200 67 69
2023-08-19 Tält 3 – Therese Hörström, Ringvägen 12, 076-878 29 60
2023-08-20 Tält 1 – Karin Andersson, Valhallavägen 23, 073-370 97 53
2023-08-20 Tält 2 – Anna Larsson, Valhallavägen 27, 060-200 67 69
2023-08-20 Tält 3 – Therese Hörström, Ringvägen 12, 076-878 29 60
2023-08-21 Tält 1 – Karin Andersson, Valhallavägen 23, 073-370 97 53
2023-08-21 Tält 2 – Anna Larsson, Valhallavägen 27, 060-200 67 69
2023-08-25 Tält 1 – Dijana Petrovic, Erik Dahlbergsgatan 4, 070-819 83 28
2023-08-26 Tält 1 – Dijana Petrovic, Erik Dahlbergsgatan 4, 070-819 83 28
2023-08-27 Tält 1 – Dijana Petrovic, Erik Dahlbergsgatan 4, 070-819 83 28
2023-09-02 Tält 1 – Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening
2023-09-02 Tält 2 – Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening
2023-09-02 Tält 3 – Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening
2023-09-06 Tält 1 – Mårten Silvanius, Vasagatan 19, 076-639 92 27
2023-09-07 Tält 1 – Mårten Silvanius, Vasagatan 19, 076-639 92 27
2023-09-08 Tält 1 – Mårten Silvanius, Vasagatan 19, 076-639 92 27
2023-09-09 Tält 1 – Mårten Silvanius, Vasagatan 19, 076-639 92 27
2023-09-17 Tält 3 – Evelin och Göran Bång, Studentgatan 7, 073-447 51 31
2023-09-18 Tält 3 – Evelin och Göran Bång, Studentgatan 7, 073-447 51 31
2023-09-19 Tält 3 – Evelin och Göran Bång, Studentgatan 7, 073-447 51 31
2023-09-20 Tält 3 – Evelin och Göran Bång, Studentgatan 7, 073-447 51 31
2023-09-21 Tält 3 – Evelin och Göran Bång, Studentgatan 7, 073-447 51 31
2023-09-22 Tält 3 – Evelin och Göran Bång, Studentgatan 7, 073-447 51 31
2023-09-23 Tält 3 – Evelin och Göran Bång, Studentgatan 7, 073-447 51 31
2023-09-24 Tält 3 – Evelin och Göran Bång, Studentgatan 7, 073-447 51 31
2023-09-25 Tält 3 – Evelin och Göran Bång, Studentgatan 7, 073-447 51 31
2023-09-26 Tält 3 – Evelin och Göran Bång, Studentgatan 7, 073-447 51 31