Tältbokning

Tält 1 och 2 - Partytält 4x8 meter Tält 3 - Pop-up tält, snabbtält 3x3 meter

Villaföreningen har två stycken Partytält och ett Pop-up tält som föreningens medlemmar kan hyra. Partytältet har PVC-duk och galvaniserad stomme, storleken är 4×8 meter, sammanlagd vikt är 133 kg och monteras enkelt upp och ner av fyra personer. Pop-up tältets storlek är 3×3 meter med PVC-duk och stomme av aluminium och väger endast 38 kg. I tälthyran (Partytält) ingår 4 stycken bord, 7 bänkar till borden och 12 klappstolar.

Tält 1 – Partytält 4×8 meter (endast bokningsbart mellan april – september)
Tält 2 – Partytält 4×8 meter (endast bokningsbart mellan april – september)
Tält 3Pop-up tält 3×3 meter

Bokningsregler

 • Du som bokar måste vara minst 20 år fyllda.
 • Hyrestagaren ska fylla i ett HYRESAVTAL och ha med sig till materialansvarig när materialen hämtas.
 • Utrustningen får endast användas på området av medlemmar och får inte hyras eller lånas ut i andra hand.
 • Hyrestagaren är ansvarig för att tältet monteras och demonteras på ett korrekt sätt. Bruksanvisningar finns att hämta eller läsa här <BRUKSANVISNINGAR>.
 • Om tält eller möblemang inte är rengjorda, är skadade eller om delar saknas vid mottagandet är hyrestagaren skyldig att omgående meddela det till föreningens e-postadress bokning@bergasa.se, bifoga gärna bilder av skadan och redogör för vad som orsakat skadan. Om materialansvarig är medveten om skadan sedan tidigare kommer hyrestagaren få reda på detta. Detsamma gäller vid borttappade/saknade delar.
 • Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening ansvarar inte för skador under utlånings- uthyrningsperioden, vare sig sak- eller personskador. Nyttjande av föreningens utrustning sker på egen risk!
 • Tält, tillhörande material och möblemang ska vara ordentligt rengjorda och torra när de packas ihop. Om väder eller annat hinder finns för att kunna återlämna ett torrt och rengjort tält kontaktas materialansvarig för överenskommelse. Eventuella skador eller saknade delar ska anmälas till materialansvarig senast vid återlämning av materialen.
 • Återlämning av tält ska ske senast klockan 12:00 dagen efter, eller efter överenskommelse med materialansvarig.
 • Hyrestagaren är ansvarig för tältet och medföljande bord, bänkar och stolar till dess att de är återlämnad och hyresavtalet är kvitterat.
 • Hyrt tält och möblemang får inte lämnas vidare till annan hyrestagare utan ska återlämnas till föreningen, om inte annan överenskommelse görs med materialansvarig.
 • Vid skada eller grov oaktsamhet av tält eller möblemang kommer hyrestagaren att bli betalningsskyldig till föreningen för eventuella reparationer och kompletteringar av material.
 • Hyrestagare som missbrukar förtroendet att hyra föreningens tält och material kan komma att nekas framtida nyttjande.
 • Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening förbehåller sig rätten att ställa in/justera nuvarande bokningar om ett tält har blivit skadat och inte går att använda för uthyrning. Ersättningstält kan inte garanteras.

Kostnad

Dygnshyran är (från och med 2024-01-01) 300 kr/dygn för Partytält och 200 kr/dygn för Pop-up tält. Hyra för tält betalas i förskott och ska vara kassören tillhanda 14 dagar före första uthyrningsdagen. Inbetalning sker till Bankgirokonto: 5190-3060. Exempel på hur inbetalningsavi fylls i finns i hyresavtalet. Vid avbokning senare än 14 dagar före första uthyrningsdagen utgår full tälthyra och ingen återbetalning sker. Anledningen till att avgiften tas ut om inte avbokningen utförs i tid är att säkerställa att föreningens tält finns till förfogande för våra medlemmar.

Bokning

Bokning av tält kan ske tidigast samma kalenderår. Endast ett tält åt gången får bokas för att så många av föreningens medlemmar som möjligt ska ha chansen att få hyra ett tält. Vid skolavslutning är uthyrningstiden begränsad till ett dygn. Under vinterhalvåret (oktober – mars) kan endast Pop-up tältet, stolar och bord bokas. Det krävs betald medlemsavgift redan vid bokningen. Tält bokas genom att skicka ett e-postmeddelande till bokning@bergasa.se. Bifoga i meddelandet Datum då tältet önskar hyras, vilken Tälttyp (Party- eller Pop-up-tält) som avses, Namn, Gatuadress och Telefonnummer. Du får en bekräftelse på bokningen och bokningslistan nedan uppdateras med ditt namn.

Upphämtning och återlämning

Tält och material förvaras i Fryshuset vid Baldersvägen och upphämtning/återlämning sker där om inget annat avtalats.

Bruksanvisningar

Klicka på efterföljande länk för att läsa bruksanvisningar till föreningens redskap och tält: <BRUKSANVISNINGAR>

Kontakt och hyresavtal

Bokningsadress: bokning@bergasa.se
Materialansvarig: Materialansvarig
Medlemskap: https://bergasa.se/foreningen/medlem/
Medlemsfrågor: kassor@bergasa.se
Hyresavtal: HYRESAVTAL

Nuvarande bokningar

Bokning dyker upp här nedan så fort medlemskap för innevarande år har verifierats av föreningens kassör. För snabbare hantering, bifoga kopia som styrker att medlemsavgiften är betald samtidigt som bokningsförfrågan görs.

2024-05-04 Tält 3 – Anna Larsson, Valhallavägen 27, 070-200 67 69
2024-06-10 Tält 1 – Daniel Crossner, Baldersvägen 14, 073-070 42 35
2024-06-11 Tält 1 – Katarina Ljungcrantz, Vasagatan 28, 072-881 81 87
2024-06-11 Tält 3 – Johan Säfström, Idrottsvägen 22, 076-855 18 00
2024-06-12 Tält 1 – Christer Rosenquist, Idrottsvägen 25, 070-895 27 76
2024-06-12 Tält 2 – Åsa Kiddert, Sunnavägen 113, 073-322 77 88
2024-06-15 Tält 1 – Mattias Arvmyren, Humlegatan 3, 070-875 82 98
2024-06-18 Tält 1 – Friluftsförskolan Ankaret, Bergsgatan 3, 070-956 40 03
2024-06-18 Tält 2 – Sandra Svanberg, Heimdalsvägen 9, 076-847 70 88
2024-07-26 Tält 1 – Ola Hallqvist, Studentgatan 16, 070-819 02 80
2024-07-26 Tält 2 – Anna-Filippa Olivendal, Valkyriavägen 7, 073-375 85 65
2024-07-27 Tält 1 – Ola Hallqvist, Studentgatan 16, 070-819 02 80
2024-07-27 Tält 2 – Anna-Filippa Olivendal, Valkyriavägen 7, 073-375 85 65