Verktyg & Redskapslån

Verktyg & Redskapslån

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförenings medlemmar kan kostnadsfritt låna redskap och maskiner. Betalt medlemskap och sunt förnuft vid användandet är krav för att få nyttja föreningens material, samt ett underskrivet LÅNEAVTAL. Tipsa oss om material som saknas i föreningens låneverksamhet. Alla inköpsförslag beaktas, men tyvärr kan föreningen inte uppfylla alla önskemål.

Följande redskap finns att låna

Tryck på länken för att läsa mer information om objektet.

* Avsedda för föreningens tält och kan endast lånas när dessa inte är uthyrda.

Låneregler

 • Du som bokar måste vara minst 20 år fyllda.
 • Ett låneavtal ska fyllas i av låntagaren LÅNEAVTAL och överlämnas till materialansvarig när materialen hämtas.
 • Utrustningen får endast användas på området av medlemmar och får inte hyras eller lånas ut i andra hand.
 • Låntagaren är ansvarig för att materialen används och sköts på ett korrekt sätt. Bruksanvisningar finns att hämta eller läsa här <BRUKSANVISNINGAR>.
 • Om materialen inte är rengjorda, är skadade eller om delar saknas vid mottagandet är låntagaren skyldig att omgående meddela det till föreningens e-postadress bokning@bergasa.se, bifoga gärna bilder av skadan och redogör för vad som orsakat skadan. Om materialansvarig är medveten om skadan sedan tidigare kommer låntagaren få reda på detta. Detsamma gäller vid borttappade/saknade delar.
 • Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening ansvarar inte för skador under utlånings- uthyrningsperioden, vare sig sak- eller personskador. Nyttjande av föreningens utrustning sker på egen risk!
 • Materialen ska vara ordentligt rengjorda när de återlämnas. Eventuella skador eller saknade delar ska anmälas till materialansvarig senast vid återlämning av materialen.
 • Maximal lånetid är sju dagar för att så många medlemmar ska ges möjlighet att nyttja föreningens material.
 • Låntagaren är ansvarig för materialen till dess att den är återlämnad och låneavtalet är kvitterat.
 • Lånat material får inte lämnas vidare till annan låntagare utan ska återlämnas till föreningen, om inte annan överenskommelse görs med materialansvarig.
 • Vid skada eller grov oaktsamhet av materialen kommer låntagaren att bli betalningsskyldig till föreningen för eventuella reparationer och kompletteringar av material.
 • Låntagare som missbrukar förtroendet att låna föreningens material kan komma att nekas framtida nyttjande.
 • Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening förbehåller sig rätten att ställa in/justera nuvarande bokningar om materialen har blivit skadat och inte går att använda för utlåning. Ersättningsmaterial kan inte garanteras.

Upphämtning och återlämning

Föreningens material förvaras i Fryshuset vid Baldersvägen och upphämtning/återlämning sker där om inget annat avtalats.

Bruksanvisningar

Klicka på efterföljande länk för att läsa bruksanvisningar till föreningens redskap och tält: <BRUKSANVISNINGAR>

Kontakt och låneavtal

För lån av material kontaktas föreningens materialförvaltare.
E-postadress till materialansvarig: bokning@bergasa.se
Materialansvarig: Materialansvarig
Medlemskap: https://bergasa.se/foreningen/medlem/
Medlemsfrågor: kassor@bergasa.se
Lånesavtal: LÅNEAVTAL