Verktyg & Redskapslån

Medlemmar kan kostnadsfritt låna redskap och maskiner. Villaföreningen ansvarar inte för skador under utlånings- uthyrningsperioden, vare sig sak- eller personskador. Nyttjande av föreningens utrustning sker på egen risk!

Betalt medlemskap och sunt förnuft vid användandet är krav för att få nyttja föreningens materiel, samt ett underskrivet LÅNEAVTAL.

  • Utrustningen får endast användas på området.
  • Tiden för lån av Villaföreninges materiel är längst sju dagar.
  • Materiel skall återlämnas rengjorda och i det skick den har mottagits.

Följande redskap finns att låna.

* Avsedda för föreningens tält och kan endast lånas när dessa inte är uthyrda.

För utlåning av materiel kontakta föreningens materielförvaltare.

Bruksanvisningar

Klicka på efterföljande länk för att läsa bruksanvisningar till föreningens redskap och tält: <BRUKSANVISNINGAR>