Valborgsbrasa 2024

Det finns fortfarande lite plats för brännbart trädgårdsavfall på bålet vid Studentviken innan vi i styrelsen spärrar av brasan.

Bålets innehåll och storlek är villkorat i polisens/räddningstjänstens tillstånd. I villkoren framgår bl.a. att bålet inte får innehålla material som orsakar kraftig rökutveckling som kan skapa olägenhet för kringboende.

Valborg 2024, otillåten tippning.Valborg 2024, otillåten tippning.

Tyvärr har inte dessa enkla regler följts i år. Det har lagts på ett par gamla målade åror, målade staketstolpar/brädor, formplywood och spånskivor.

De personer som känner sig skyldiga till överträdelsen ombeds snarast att avlägsna dessa föremål från bålet för att inte riskera att föreningen nekas att tända brasan till Valborg. Villaföreningen vill också förhindra att besökare och framför allt de barn som brukar grilla Marshmallows tvingas andas in lim- och målarfärgsångor.

Valborg 2024, otillåten tippning.Valborg 2024, otillåten tippning.

OBS! Det är endast brännbart trädgårdsavfall som kan lämnas på bålplatsen och tippning får enbart ske med hjälp av skottkärra.