månadsarkiv: oktober 2021

Succé för årets mini-Halloween

Mini-Halloween 2021-10-29

Årets mini-Halloween blev en stor succé liksom förra året. I dämpad belysning bjöd Lillan på läskiga varelser både uppifrån och nerifrån. För den som gick tipspromenad med fasliga frågor väntade vinst i form av godispåse. Härligt att se att så många hade klätt ut sig, både vuxna och barn, de bidrog därmed till att öka antalet läskiga varelser till allas glädje och förskräckelse.

Dem som var kvar vid sjutiden fick uppleva en spontan eldshow, något som även var en överraskning för Villaföreningen som arrangerade mini-Halloween. Stort tack till Martin som trollband publiken och bjöd på en lysande föreställning. Vi ser gärna en repris nästa år!

Tack även till alla som lånade ut Halloween-pynt och hjälpte till att förbereda och städa upp efter tillställningen. Roligt med så många nöjda besökare, vi hoppas att mini-Halloween är tillbaka igen redan nästa år.

Mini-Halloween 2021-10-29

Mini-Halloween 2021-10-29

Mini-Halloween 2021-10-29

Mini-Halloween 2021-10-29

Mini-Halloween 2021-10-29

Mini-Halloween 2021-10-29

Mini-Halloween 2021-10-29

Mini-Halloween 2021-10-29

Mini-Halloween 2021-10-29

Mini-Halloween 2021-10-29

Mini-Halloween 2021-10-29

Mini-Halloween 2021-10-29

Rätt svar på tipspromenaden:
1. Vilka blir förstenade av solljus? Trollen
2. Vad kan man använda, förutom vitlök, för att skydda sig mot vampyrer? Vigvatten
3. Var ligger Draculas slott? I Transylvanien
4. Vad heter Sveriges enda sjöodjur? Storsjö-odjuret
5. Vad heter området i Atlanten där flygplan försvinner spårlöst och havsmonster lurar? Bermudatriangeln
6. Vad är det roligaste spöken vet? Att skrämmas
7. Vad brukar häxor äta? Grodlår och spindelben
8. Vad kan alla drakar göra? Flyga
9. Vilka förvandlas när det blir fullmåne? Varulvarna
10. Vilka är det som sover i kistor? Vampyrer

Parkering Bergåsa

P-Skylt

Parkeringsfrågan har vid flera tillfällen varit uppe till diskussion både i styrelsen och bland boende på Bergåsa. I början av augusti 2019 skickade villaföreningen in en skrivelse till kommunen med förfrågan om 7-dagarsparkering efter påtryckning från medlemmar. Skrivelsen drogs sen tillbaka då det visade sig att önskemålen och behoven skilde sig åt beroende på var på Bergåsa man bor och hur parkeringssituationen ser ut i just det området.

För att få fram de olika behoven och önskemålen gällande parkering på Bergåsa bad styrelsen i slutet av augusti samma år om engagemang från fyra frivilliga medlemmar, som kunde sammanställa önskemålen och föra talan för sitt område på Bergåsa, för att kunna driva parkeringsfrågan på ett sätt som tillvaratog de flestas behov. Dessvärre var intresset mycket svalt och frågan fick bordläggas.

Nu har parkeringsfrågan åter aktualiserats och villaföreningens medlem Karin Andersson har bett oss publicera en uppmaning gällande parkeringssituationen. Styrelsen ber er som har åsikter i frågan att se till att lägga fram dem nu så att vi får en helhetsbild av önskemålen och behoven.

Skicka dina synpunkter till: info@bergasa.se eller kommentera inlägget på föreningens nya Facebooksida https://facebook.com/medlem.bergasa.se

Medlemmar i Bergåsa-Västra Marks villaförening

Undertecknad vänder sig till Er i föreningen, som av olika orsaker inte kan köra in er bil på er tomt, utan måsta ha den på gatan.

Jag önskar att vi kan ena oss om att be föreningens styrelse om att lägga in en förfråga till Karlskrona kommun, om att vi kunde få 7 dygns/boende parkering här i området.

Kommunen gör det svårt för oss boende på olika sätt:

  • 24 timmars parkering och då parkeringsvakter som letar bilar som står längre.
  • Förbud att parkera på vissa gator varje jämn fredag i samband med soptömning.

Det förstnämnda gör att bilen måste köras varje dag och vi bör vara rädda om miljön. Det andra gäller i alla fall på Tegnérliden, finns det fler gator? Tegnérliden är smal, men det finns fler smala gator inom området.

Dessutom har ingen information om parkeringsförbudet (kom för några veckor sedan) meddelats från kommunen till föreningen. Kommunen bör få veta hur vi har det här. Vi måste hjälpa styrelsen, en förfrågan till kommunen bör snarast författas och då behöver vi medlemmar ställa oss bakom denna.

Karin Anderson

Nya studentbostäder på Gräsvik

Information om ny detaljplan för studentbostäder på Gräsvik, Grenadjären 57 m.fl.

Villaägare som anses berörda av detaljplanen är informerade och arbetar med skrivelser till kommunen då synpunkter på planen skall vara inne senast den 8 oktober. Önskemål från berörda är att övriga villaägare skall informeras om detaljplanen och den finns här:
https://www.karlskrona.se/samhallsplanering-och-trafik/stadsutveckling/detaljplaner/grenadjaren-57-m.fl.-grasvik/?fbclid=IwAR1xXcmYYEEHrFas2OlYAw9a0JEMat98T0BwxjbhVNKZxWVtvYF75w2c924

Planområdet är beläget på den övre delen av Gräsvik och gränsar i öster, väster och söder till Minervavägen. I norr gränsar planområdet till naturmark samt till en gångväg som leder till villabebyggelsen på Bergåsa.

Nya redskap att låna

Föreningen har köpt in en ny 150 liters skottkärra och en magasinkärra för belastning upp till 250 kg, båda med punkteringsfria hjul. Betalt medlemskap och sunt förnuft vid användandet är krav för att få nyttja föreningens material, samt ett underskrivet låneavtal.

Skottkärra 150 literSkottkärra 150 liter

MagasinkärraMagasinkärra

Klicka på efterföljande länk för att se föreningens utrustning för utlåning: <VERKTYG & REDSKAPSLÅN>