månadsarkiv: april 2024

Valborgsbrasa 2024

Det finns fortfarande lite plats för brännbart trädgårdsavfall på bålet vid Studentviken innan vi i styrelsen spärrar av brasan.

Bålets innehåll och storlek är villkorat i polisens/räddningstjänstens tillstånd. I villkoren framgår bl.a. att bålet inte får innehålla material som orsakar kraftig rökutveckling som kan skapa olägenhet för kringboende.

Valborg 2024, otillåten tippning.Valborg 2024, otillåten tippning.

Tyvärr har inte dessa enkla regler följts i år. Det har lagts på ett par gamla målade åror, målade staketstolpar/brädor, formplywood och spånskivor.

De personer som känner sig skyldiga till överträdelsen ombeds snarast att avlägsna dessa föremål från bålet för att inte riskera att föreningen nekas att tända brasan till Valborg. Villaföreningen vill också förhindra att besökare och framför allt de barn som brukar grilla Marshmallows tvingas andas in lim- och målarfärgsångor.

Valborg 2024, otillåten tippning.Valborg 2024, otillåten tippning.

OBS! Det är endast brännbart trädgårdsavfall som kan lämnas på bålplatsen och tippning får enbart ske med hjälp av skottkärra.

Valborg, Vårträff och Årsmöte 2024

Valborgsmässoafton firas vid Studentviken med start klockan 19:00. På programmet finns kör som sjunger in våren, vårtal, kiosk och även tipspromenad för både barn och vuxna. Inget eldningsförbud råder i skrivande stund och brasan planeras att tändas omkring klockan 20:00.

Vårträff anordnas traditionsenligt där vi tillsammans gör stranden fin inför kommande badsäsong. Vi samlas vid Studentviken (lilla stranden) den 1 maj klockan 10:00. Ta med skottkärra och de redskap som du tror kan behövas. Stranden blir så fin som vi gör den tillsammans. Ny sand, i år sponsrad av Karlskrona kommun, ska köras ut på stranden. Sjösättning av föreningens badflotte sker även denna dag (vi behöver vara minst 8-10 personer om flotten ska komma i sjön). Grillad korv med tillbehör serveras efter slutfört uppdrag i Frejalunden ”Lillan” till alla som hjälper till.

Årsmöte påbörjas direkt efter vårträffen klockan 12:00 och hålls i Frejalunden, ”Lillan”. Här har du som medlem chans att påverka hur din förening ska arbeta och vilka som ska sitta i styrelsen.

Med hopp om stor uppslutning!

Valborg, Vårträff och Årsmöte 2023

Sandupptagning

Karlskrona kommun har i veckan påbörjat sandupptagning på Bergåsa. Gatusopning beräknas pågå till och med 9/4. Kommunen vädjar till boende med bilar parkerade på gatan att flytta dem till gator som redan har sopats för att så stor del av området som möjligt ska kunna befrias från sand.

SandupptagningKronobergsgatan görs fri från sand av Karlskrona kommun.