månadsarkiv: september 2017

Städdag söndagen den 1/10

Nu på söndag 1/10 klockan 10:00-12:00 är det dags för upptagning av badflotten och parkstädning.

Vi samlas vid lilla badstranden och tillsammans hjälps vi åt med att dra upp föreningens badflotte. Vi fortsätter sedan med att röja och snygga till två av våra grönområden, Frejalunden ”Lillan” och Idunaparken.

Alla är välkomna till att bidra efter förmåga, gammal som ung. Ta med skottkärra, grensåg, sekatör, såg, kratta och dylikt som är lämpligt för att kunna röja och höststäda dessa två objekt.

Runt klockan 12:00 avslutar vi i Frejalunden ”Lillan” där villaföreningen bjuder på grillad korv och dryck till alla medhjälpare.

Hoppas på stor uppslutning! Se det som ett förträffligt tillfälle att träffas och lära känna varandra i närområdet.

Styrelsen

Tjuvarnas årstid

Risken att utsättas för bostadsinbrott är störst under de mörka årstiderna. Den mörkare årstiden gör att tjuvar mer obemärkt kan ta sig in i bostäder, vilket är anledningen till den generella ökningen av bostadsinbrott under höst och vinter.

Villainbrott

Smycken, kontanter, mobiltelefoner eller surfplattor, det vill säga sådant man lätt kan bära med sig, är sådant som ofta stjäls. Grannsamverkan är ett av de mest effektiva sätten för att förhindra inbrott och mätningar påvisar att områden som infört det är mindre drabbade av inbrott. Mot bakgrund av detta är det glädjande att vi har Grannsamverkan i vårt bostadsområde. Grannsamverkan handlar främst om att grannar samverkar i nätverk för att motverka brott i bostadsområdet. Genom nätverket kan vi som bor här hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet.

Som privatperson finns det en rad åtgärder som gör bostaden mindre attraktiv för inbrottstjuvar.

  • Ha godkända lås på ytterdörr, balkongdörr och altandörr.
  • Fönster ska vara stängda och reglade.
  • Lågt placerade fönster bör även vara försedda med lås.
  • Vidarekoppla hemtelefonen till mobilen så att någon svarar när det ringer.
  • Ställ in en timer på lamporna.
  • Lämna gärna leksaker och dylikt på tomten.
  • Dra inte för gardiner och persienner, då ser huset igenbommat ut.
  • Be grannen att ta hand om posten.
  • Ta bort växtlighet som ligger nära huset. I skydd av denna kan tjuven ta sig in ostört.
  • Installera utomhusbelysning med rörelsevakt. Gärna mot ytterdörr, altandörr och lågt liggande fönster.

MärkDNA, även kallad SmartDNA, är en osynlig märkmetod som dels avskräcker tjuven från att göra inbrott och dels ökar möjligheten att du får tillbaka dina saker om de stjäls. Att märka sina värdesaker är ett effektivt sätt att stoppa tjuven. Du penslar en dutt av den osynliga vätskan på dina stöldbegärliga saker och andra saker som är värdefulla för dig. MärkDNA fungerar på vilket material som helst som till exempel smycken, klockor, konst, antikviteter, datorer, kameror, maskiner och metaller. Vätskan är osynlig och påverkar inte materialet på de saker du märker upp. Kan även användas på din bil, båt, cykel, moped och andra saker utanför hemmet. Märkta objekt registreras i en databas. Om inbrott eller stöld ändå sker kan dina saker spåras tillbaka till dig. Det gör det möjligt för polis och åklagare att binda och fälla brottslingar för till exempel ett inbrott. Kolla med ert försäkringsbolag vad de har för erbjudande om DNA-märkning. En flaska, som kostar runt 800 kr, räcker till ungefär 400 märkningar.

Vill du veta mer om MärkDNA kan du öppna broschyren Se om ditt hus utgiven av Polisen.

Kommunfullmäktige 2017-09-21

Kommunfullmäktigemöte 2017-09-21

Kommunfullmäktigemöte 2017-09-21

Idag var vår ordförande i villaföreningen på kommunfullmäktigemöte gällande vårt medborgarförslag för hastighetsbegränsande åtgärder på Bergåsa och Västra Mark.

Förslaget, som föreningen skickade in för 1,5 år sen, innehåller bland annat att vi vill ha vägbulor på Kronobergsgatan och Baldersvägen, fartsänkande åtgärder så som avsmalningar, chikaner och/eller blomlådor vid uppfarterna på Bergåsa samt påminnelseskyltar om 30 km/h uppe på området.

Fullmäktige beslutade att bifalla förslaget.

Så nu får vi se när det börjar åtgärdas. Skam den som ger sig.

Strandstädning

I lördags var det International Coastal Cleanup Day som i Sverige döpts till Strandens Dag. Studentviken hade besök från Karlskrona Jolleklubb som rensade strandlinjen mellan Blekinge Tekniska Högskola och Andöarna. Mycket skräp plockades bort och det mest iögonfallande som hittades var ett bilsäte som någon försökt grilla. Hur den har hamnat på stranden kan man undra?

Blekinge Läns tidning uppmärksammade aktiviteten och har idag publicerat ett reportage. Vi som bor i området ser positivt på detta initiativ.

Tidningsklipp BLT 2017-09-18

Tidningsklipp BLT 2017-09-18

Flottupptagning och parkstädning

Parkstädardag

Föreningen bjuder på korv till alla parkstädare.

Styrelsen påminner om Villaföreningens aktivitet söndagen den 1 oktober klockan 10:00-12:00. Vi samlas vid lilla badstranden och tillsammans hjälps vi åt med att dra upp föreningens badflotte. Vi fortsätter sedan med att röja och snygga till två av våra grönområden, Frejalunden ”Lillan” och Idunaparken.

Alla är välkomna till att bidra efter förmåga, gammal som ung. Ta med skottkärra, grensåg, sekatör, såg, kratta och dylikt som är lämpligt för att kunna röja och höststäda dessa två objekt. Vi har förhoppning om att Karlskrona Kommunen transporterar bort avfallet.

Efter avslutat dagsverke bjuder föreningen på korv och dryck runt klockan 12:00!

Hoppas på stor uppslutning! Se det som ett förträffligt tillfälle att träffas och lära känna varandra i närområdet.

Styrelsen