Flottupptagning och parkstädning

Parkstädardag

Föreningen bjuder på korv till alla parkstädare.

Styrelsen påminner om Villaföreningens aktivitet söndagen den 1 oktober klockan 10:00-12:00. Vi samlas vid lilla badstranden och tillsammans hjälps vi åt med att dra upp föreningens badflotte. Vi fortsätter sedan med att röja och snygga till två av våra grönområden, Frejalunden ”Lillan” och Idunaparken.

Alla är välkomna till att bidra efter förmåga, gammal som ung. Ta med skottkärra, grensåg, sekatör, såg, kratta och dylikt som är lämpligt för att kunna röja och höststäda dessa två objekt. Vi har förhoppning om att Karlskrona Kommunen transporterar bort avfallet.

Efter avslutat dagsverke bjuder föreningen på korv och dryck runt klockan 12:00!

Hoppas på stor uppslutning! Se det som ett förträffligt tillfälle att träffas och lära känna varandra i närområdet.

Styrelsen