månadsarkiv: juli 2013

Frejalunden, ”Lillan” fin igen

Frejalunden

Grönområdet Frejalunden, ”Lillan” har snyggats till av Karlskrona Kommun efter påtryckning från medlemmar i Bergåsa-Västra Marks Villaägareförening.
 
Gräset har klippts, parkbänk har reparerats och hål har fyllts igen.

FrejalundenFrejalunden

Stort Tack till Karlskrona Kommun