månadsarkiv: januari 2023

Nytt år, ny medlemsavgift.

Passa på att betala medlemsavgiften för 2023 redan nu, så är du redo att delta i Bergåsa- Västra Marks Villaägareförenings aktiviteter och stödja vår verksamhet!

Medlemsavgiften för 2023 behöver vara betald för att kunna låna verktyg och hyra tält efter nyår.

För att lösa medlemskap betalas 100 kronor till vårt bankgiro 5190-3060 och fyll i följande uppgifter: Medlemsavgift 2023, Namn, Adress (gata och nummer), E-post och Telefonnummer. Medlemskapet gäller innevarande kalenderår och upphör vid årets slut.

Om du har frågor angående medlemskap så hjälper vår kassör dig via e-post till kassor@bergasa.se, välkommen med dina medlemsfrågor!