månadsarkiv: oktober 2019

Inbrotten ökar under höstlovet

Villainbrott

Inbrotten ökar med 36% höstlovsveckan – en av tjuvarnas favoritvecka.

Tjuvarna är smarta, enkla knep som timers och hänga tvätt ute genomskådas. Grannsamverkan ger störst effekt och fungerar bättre än villalarm mot tjuven. Meddela dina grannar om du ska resa bort men undvik att lägga ut information om att du är bortrest i sociala medier. Se till att grannarna har ditt telefonnummer, så att de kan ringa dig om något oförutsett inträffar.

Om du är borta en längre tid, be din granne om hjälp att:

  • Ta in din post, låt den inte ligga kvar i brevlådan.
  • Slänga sopor i din soptunna.
  • Parkera bilen på din uppfart.

Höstträffen och Föreningsmötet

Höstträff 2019-09-29Bergåsas grönområden snyggas till

Ett tjugofemtal personer slöt upp på föreningens Höstträff och extrainsatta föreningsmöte. Badflotten togs upp på land, makadam transporterades till den nya rampen utanför föreningens förråd ”fryshuset” och grönområdena snyggades till och gjordes fina. Höstträffen är en aktivitet som passar både stora och små. Var och en drar sitt strå till stacken efter egen förmåga. Som avslutning bjöd föreningen på grillad korv, dricka och clementiner. Tack till alla som ställde upp denna dag. Vi hoppas på ännu större uppslutning vid nästa aktivitet som föreningen anordnar, det planerade ”Glöggminglet” i Frejalunden den tredje advent.

På föreningsmötet genomfördes den avgörande röstningen om antagande av nya stadgar, där alla närvarande röstade för. Mötet var också tänkt som kickoff för arbetsgruppen som ska jobba vidare med parkeringsfrågan för Bergåsa. Dessvärre fick vi inte ihop en komplett grupp då det saknades ombud från två områden och därmed blev inte heller mötet den kickoff som det var planerat. Arbetsgruppen, i nuläget bestående av Eva Nilsson, Idunavägen 18 (område 3) och Jonas Alfson, Vasagatan 4 (område 4) får nu jobba vidare på egen hand med parkeringsfrågan. De efterlyser nu representanter för område ett och två. Det är större chans att få till en lösning som passar fler om önskemål från hela området kan täcka upp.

Höstträff 2019-09-29Flottfärd vid Studentviken

Höstträff 2019-09-29

Höstträff 2019-09-29…aktivitet som passar både stora och små

Höstträff 2019-09-29

Höstträff 2019-09-29Föreningen bjuder på grillad korv

Föreningstäff 2019-09-29Föreningsmöte i Frejalunden