Grannsamverkansnytt September 2019

Informationsblad Grannsamverkan September 2019

Grannsamverkan i lokalpolisområde Karlskrona (september 2019) är nu publicerat på Villaföreningens sida <GRANNSAMVERKAN>.

Informationsbladet Grannsamverkan September 2019 innehåller denna gång information från både Polisen, Räddningstjänsten och Länsförsäkringar.