månadsarkiv: juni 2018

Glädjande besked

Till allas glädje meddelas härmed att Kommunfullmäktige 2018-05-24 beslutade att bifalla Villaförenings medborgarförslag Lek och bollplan – Bergåsa, Frejalunden ”Lillan” som skickades in 2014. Gatu- och parkavdelningen anser att medborgarförslaget är bra och kommer att under 2018 göra bollplanen ändamålsenlig igen.

Medborgarförslag

Kommunfullmäktiges protokoll från 2018-05-24 i sin helhet:
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-24

Intresseanmälan Bryggplats

Bergåsa-Västra Marks Villaägareförening har sedan årsmötet tillsatt en bryggkommitté i syfte att förbättra och utöka tillgång till båtplatser i Studenviksområdet.

Bryggkommitténs idé är att

  • ha en rejäl vågbrytare för trygg förtöjning
  • att göra platsen attraktiv för dem som inte har egen båt, t.ex. med soldäck och bastu
  • öka intresset för att vistas i området och på så sätt skapa liv och rörelse och ökad trygghet

För att dimensionera rätt behöver kommittén veta hur många som är intresserade av att ha sin båt här.

Om intresse finns av att ha en båtplats i Studentvikenområdet, skicka din intresseanmälan till e-postadressen bryggplats@bergasa.se. Vänligen uppge ditt namn, båtens längd, bredd och djupgående, senast den 1 augusti 2018.

Information presenteras fortlöpande på sidan <BRYGGPLATS>

/Bryggkommittén

Bryggplats StudentvikenBryggplats Studentviken – Vy från land NO

Varmt och vindstilla

Studentviken 2018-06-03

Varmt, soligt och nästan vindstilla. Låter som en perfekt dag på badstranden.

Många personer tog årets premiärdopp på Studentviken i helgen. Till allas glädje hade kiosken öppnat och Isac hade laddat upp med glass och andra nödvändigheter som kan behövs för en bra dag på stranden.

Studentviken 2018-06-03

Studentviken 2018-06-03