Bryggplats

Bryggplats Studentviken

Villaföreningen har fått in önskemål från några av sina medlemmar angående avsaknaden av bra båtplatser vid Sudentviken. En kommitté har tillsatts för att ta fram ett förslag till nya bryggplatser och en bastu vid Studentviken.

Bryggkommitténs kontaktadress: bryggplats@bergasa.se

Dina synpunkter är viktiga! – Bryggkommittén tar tacksamt emot synpunkter och kloka förslag på lösningar.

Bryggkommitténs idé är att

  • ha en rejäl vågbrytare för trygg förtöjning
  • att göra platsen attraktiv för dem som inte har egen båt, t.ex. med soldäck och bastu
  • öka intresset för att vistas i området och på så sätt skapa liv och rörelse och ökad trygghet

Kostnader

Bryggkommittén jobbar just nu med två alternativ för att få till bra båtplatser vid Studentviken.

Alternativ 1 – Karlskrona kommun står för hela kostnaden. 40 stycken båtägare a 3000 kronor per år (ungefärlig kommunal bryggplatsavgift) blir ganska lönsamt för Karlskrona kommun att satsa på.

Alternativ 2 Andelsförfarande, vilket skulle innebära en kostnad på cirka 55000 kronor per båtplats om man bara nyttjar en sida av bryggan, cirka 35000 kronor om man kan nytta båda sidor av bryggan. Därefter 400 kronor per båt per år till Karlskrona kommun samt kanske ytterligare ett par hundra kronor som buffert till Bryggföreningen för framtida underhåll och reparationer etc.

FAQ

Kommer det att vara med låst grind till bryggan?

Nej, bryggkommittén tror inte på grind. Det kommer inte att finnas någon bilväg till bryggan, vilket gör det svårare för eventuella tjuvar. Vill tjuvar verkligen ta något så kan de komma sjövägen ändå.

Tanken är istället att göra platsen så attraktiv som möjligt för så många Bergåsabor (som vi tror är ordentliga människor) som möjligt, så att det är ögon på bryggan hyfsat frekvent. Vi kommer dessutom att jobba för att få stigen mellan studentviken och högskolan upplyst.

Ritningsförslag

Nedan följer några skisser/ritningsförslag:

Bryggplats StudentvikenBryggplats Studentviken – Vy från land NO

Bryggplats StudentvikenBryggplats Studentviken – Vy från havet

Bryggplats StudentvikenBryggplats Studentviken – Vy från land SO

Bryggplats StudentvikenBryggplats Studentviken – Vy från ovan

BryggskissSkiss på 40 bryggplatser

Bryggornas placeringBryggornas placering