månadsarkiv: augusti 2018

Hemmaloppis i Villaföreningen

Tycker du att det är kul att gå på loppis?

På föreningens årsmöte kom det fram önskemål om att ha en ”Hemmaloppis”.

Idén är ganska enkel. Tycker du att det är jobbigt att släpa iväg med allt på loppmarknader runt om i trakten kunde detta vara ett alternativ. Tanken är att medlemmar i föreningen anmäler sitt intresse och att Villaföreningen fixar en karta över området där adresserna är utmärkta.

Finns det något intresse för att Villaföreningen arrangerar en loppis så bestämmer vi ett datum och tid för evenemanget som vi kallar ”Hemmaloppis i Villaföreningen”.

Anmäl ditt intresse att vara med till adressen loppis@bergasa.se senast den 31 augusti 2018.

Damma av grillen!

Länsstyrelsen Blekinge lättar på eldningsförbudet på egen tomt. Det innebär att från och med 2018-08-13 klockan 17:00 är det tillåtet grilla på sin egen tomt med bränslen som inte skapar risk för gnistor, t.ex. ved. Orsaken till en lättnad i förbudet är att brandrisken minskat på grund av regn, även om det fortfarande råder en stor brandrisk i länet.

Eldningsförbud

Källa: Länstyrelsen Blekinge