månadsarkiv: november 2022

Info från Affärsverken – Föreningsportföljen

Vi hör av oss till er för att flagga att informations- och beställningssidan https://www.affarsverken.se/foreningsportfoljen har uppdaterats.

Medlemmar som redan idag har Föreningsportföljen har fått information om att de från om och med 2023-01-01 går in i det omtecknade elavtalet med bindningstid fram till 2025-12-31, om de inte själva aktivt väljer att avbryta. Det finns också möjlighet att hoppa in i avtalet efter 2023-01-01.

Har du som medlem i Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening några frågor angående Föreningsportföljen? Välkommen att kontakta Affärsverkens kundservice på telefon 0455-783 75.
Affärsverken
Med vänliga hälsningar,
Affärsverken