månadsarkiv: december 2014

Julkort

Villaföreningen har fått ett julkort. Det är Affärsverken som önskar god jul och gott nytt år. De tackar för samarbetet rörande bl.a. elportfölj och vårt intresse för fiber.

Julkort från Affärsverken, 2014

Trygghetsvandring

Detta ämne har varit uppe på Bergåsa-Västra Marks Villaägareförenings styrelsemötes agenda ett flertal gånger och nu vill vi passa på att bjuda in föreningens medlemmar till trygghetsvandring i vårt närområde. Tidpunkt för vandringen är planerad till slutet på januari eller någon gång i början på februari, 2015. Trygghetsvandringens syfte är att öka trygghet och trivsel för boende i vårt närområde.

Trygghetsvandring

Intresseanmälan

Medlemmar bjuds in att tillsammans med representant från socialtjänstens fältgrupp, Tekniska förvaltningen och villaföreningens representant från styrelsen vandra runt i vårt närområde och leta efter detaljer som behöver åtgärdas för att öka tryggheten och trivseln för invånarna i vår närområde. Tillsammans kommer förslag tas fram för åtgärder.

Ytterligare information

Mer information angående trygghetsvandring hittar du Brottsförebyggande rådets sida: Trygghetsvandring tankar på vägen och Trygghetsvandring – en vägledning.

Anmälan

Intresseanmälan sker till e-postadressen Trygghetsvandring@bergasa.se senast den 15 januari 2015. Meddela vilket område du önskar att vi trygghetsvandrar i och varför du tycker att det området känns otryggt.

Vid för få anmälningar kommer denna aktivitet att ställas in och strykas från föreningens agenda.

/Styrelsen