Trygghetsvandring

Detta ämne har varit uppe på Bergåsa-Västra Marks Villaägareförenings styrelsemötes agenda ett flertal gånger och nu vill vi passa på att bjuda in föreningens medlemmar till trygghetsvandring i vårt närområde. Tidpunkt för vandringen är planerad till slutet på januari eller någon gång i början på februari, 2015. Trygghetsvandringens syfte är att öka trygghet och trivsel för boende i vårt närområde.

Trygghetsvandring

Intresseanmälan

Medlemmar bjuds in att tillsammans med representant från socialtjänstens fältgrupp, Tekniska förvaltningen och villaföreningens representant från styrelsen vandra runt i vårt närområde och leta efter detaljer som behöver åtgärdas för att öka tryggheten och trivseln för invånarna i vår närområde. Tillsammans kommer förslag tas fram för åtgärder.

Ytterligare information

Mer information angående trygghetsvandring hittar du Brottsförebyggande rådets sida: Trygghetsvandring tankar på vägen och Trygghetsvandring – en vägledning.

Anmälan

Intresseanmälan sker till e-postadressen Trygghetsvandring@bergasa.se senast den 15 januari 2015. Meddela vilket område du önskar att vi trygghetsvandrar i och varför du tycker att det området känns otryggt.

Vid för få anmälningar kommer denna aktivitet att ställas in och strykas från föreningens agenda.

/Styrelsen