Nya studentbostäder på Gräsvik

Information om ny detaljplan för studentbostäder på Gräsvik, Grenadjären 57 m.fl.

Villaägare som anses berörda av detaljplanen är informerade och arbetar med skrivelser till kommunen då synpunkter på planen skall vara inne senast den 8 oktober. Önskemål från berörda är att övriga villaägare skall informeras om detaljplanen och den finns här:
https://www.karlskrona.se/samhallsplanering-och-trafik/stadsutveckling/detaljplaner/grenadjaren-57-m.fl.-grasvik/?fbclid=IwAR1xXcmYYEEHrFas2OlYAw9a0JEMat98T0BwxjbhVNKZxWVtvYF75w2c924

Planområdet är beläget på den övre delen av Gräsvik och gränsar i öster, väster och söder till Minervavägen. I norr gränsar planområdet till naturmark samt till en gångväg som leder till villabebyggelsen på Bergåsa.

Nya redskap att låna

Föreningen har köpt in en ny 150 liters skottkärra och en magasinkärra för belastning upp till 250 kg, båda med punkteringsfria hjul. Betalt medlemskap och sunt förnuft vid användandet är krav för att få nyttja föreningens materiel, samt ett underskrivet låneavtal.

Skottkärra 150 literSkottkärra 150 liter

MagasinkärraMagasinkärra

Klicka på efterföljande länk för att se föreningens utrustning för utlåning: <VERKTYG & REDSKAPSLÅN>

Bergåsa fyller 110 år

Bergåsa 110 år

Villasamhället Bergåsa i Karlskrona började uppföras våren 1911 och redan på hösten kunde “nybyggarna” flytta in i sina nya bostäder. Det var inte enbart glädjetoner under de första åren. Myndigheterna var restriktiva när det gällde gator och andra bekvämligheter, ledningen för spårvagnslinjen trissade upp sina taxor, militären höll på att lägga beslag på Studentviken.

Bergåsa villasamhälle har funnits i 110 år och villaföreningen anordnade i helgen en fest för alla Bergåsabor i Frejalunden “Lillan” för att fira jubileet. Det var ett stort intresse bland åhörarna när styrelsemedlemmen Britta berättade om historiska händelser och om områdets tillkomst.

I strålande sensommarväder bjöds Bergåsaborna på drop-in fika, tipspromenad, skogsbana och även en loppis hade anordnats. Den nyanlagda boulebanan som byggts av föreningens medlemmar invigdes och vi hoppas på många dueller framöver.

Föreningen höll sitt 108:e årsmöte med ett 35 tal medlemmar och styrelsen fick förtroendet att fortsätta i sin nuvarande form.

Vinnare i tipspromenaden blev Adam Håkansson som hade nio rätt och nästan prickade rätt på antal pärlor. Det var flera som hade nio rätt men ingen som hade tio rätt. 725 pärlor fanns det i glasburken.

Rätt svar på tipspromenaden:
1. Vad heter öarna utanför Bergåsa/Västra Mark? Andöarna
2. Vad heter förskolan på Bergåsa? Ankaret
3. Hur långt är elljuspåret på Västra Mark? 2,1 km
4. Vilket år upphörde spårvagnstrafiken till Bergåsa? 1949
5. Vilken fotbollsklubb har Västra Mark som hemmaarena? FK Karlskrona
6. I vilken av lekparkerna kan man gå armgång? Idunaparken
7. På vilken adress låg Bergåsafarmen? Kronobergsgatan 3
8. Vilket år togs järnvägsbommarna vid Bergåsa tågstation bort? 2015
9. Var på Bergåsa bodde den kände Karlskronakonstnären Erik Langemark? Studentgatan 15
10. Vem har banrekordet i höjdhopp för damer på Västra Marks IP? Emma Green

Bergåsa 110 årFest för alla Bergåsabor i Frejalunden “Lillan” för att fira 110-årsjubileet.

Bergåsa 110 år

Bergåsa 110 årMånga fynd på loppisen.

Bergåsa 110 år

Bergåsa 110 årBritta berättade om historiska händelser och om områdets tillkomst.

Bergåsa 110 år

Bergåsa 110 årDen nyanlagda boulebanan invigdes…

Bergåsa 110 år

Bergåsa 110 årSkogsbanan med lekar för alla åldrar…

Bergåsa 110 årBesökarna bjöds på drop-in fika.