månadsarkiv: september 2020

Årsmötet och flottupptagningen

Årsmöte och flottupptagning 2020-09-27Bergåsa-kören lystes upp av septembersolen

I vanliga fall sker Villaföreningens årsmöte i samband med sjösättning av flotten men 2020 är ett år i Coronas tecken och då blev årsmötet istället vid torrsättning av den flitigt använda badflotten.

Årsmötet inleddes med skönsång från Bergåsa-kören som lystes upp av septembersolen och svalkades med friska vindar. Nya suppleanter och ny kassör valdes och styrelsen är nu fulltalig. Det finns nu även en valberedning efter ett antal års vakans, vilket känns bra för föreningens framtid.

Kommunpolis Alexander informerade om trygghetsvandring och grannsamverkan och hur det kan verka brottsförebyggande. Viktigt att tänka på är att styrelsen inte kan driva frågan om grannsamverkan, det måste ske i mindre celler/områden (ca 10 hushåll) med egen kontaktperson. Dock förmedlar vi gärna kontakt med polisen om någon önskar starta ett eget grannsamverkansområde.

Årsmöte och flottupptagning 2020-09-27Alexander informerade om trygghetsvandring och grannsamverkan

Årsmötet avslutades med Bergåsa-historia framförd av nya suppleanten Britta. Hennes engagemang väckte publiken intresse och alla som var där fick lära sig hur vårt bostadsområde uppstod och hur viktig villaföreningen varit genom tiderna. Vi ser med spänning fram emot fortsättningen om Bergåsas historia.

Årsmöte och flottupptagning 2020-09-27Bergåsa-historia framfördes av Britta

Om det är någon som undrar hur det gick med flotten så ligger den nu tryggt på land efter att ett tiotal starka män och kvinnor samarbetat väl vid uppdragning.

Årsmöte och flottupptagning 2020-09-27Torrsättning av föreningens badflotte

Årsmöte och flottupptagning 2020-09-27

Årsmöte och Flottupptagning

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförenings årsmöte, som tidigare skjutits upp, planeras att hållas söndagen den 27 september klockan 15:00 i Frejalunden, ”Lillan”. OBS! Innan årsmötet samlas vi för upptagning av föreningens badflotte klockan 14:00 vid Studentvikens lilla strand.

Som tidigare utlovats följer årsmötesagenda och som bonus ett litet utdrag från punkt 14 om Bergåsas historia, under mötet kommer vi att få veta ännu mer…

1911 upplåter stadsfullmäktige i Karlskrona 45 tomter för bebyggelse i 28:e och 30:e kvarteret, Bergåsaområdet. Ett febrilt sprängande och byggande startade på våren för alla villaägarna ville komma in under tak innan oktober månad. Namnet Bergåsas ursprung kommer från en farm som låg vid nuvarande Kronobergsgatan.

Årsmötesagenda

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av mötesjusterare, 2 st
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Revisionsberättelse och ekonomi
 8. Ansvarsfrihet för styrelse
 9. Val av styrelseledamöter
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
 11. Val av valberedning
 12. Polisen berättar mer om grannsamverkan och trygghetsvandring
 13. Medborgarförslag, fler hastighetsbegränsande åtgärder
 14. Bergåsas historia
 15. Övriga frågor
 16. Bergåsakören sjunger
 17. Mötet avslutas

Vi kommer att anpassa båda aktiviteterna efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Viktiga råd som måste följas vid årsmöte och flottupptagning:

 • Symtomfri – Endast de som är friska kommer till årsmötet/flottupptagningen. Om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma. Detta gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska ha varit frisk minst två dagar innan du kan närvara.
 • Håll avståndet – Se till att hålla 2 meter mellan dig och andra medlemmar. Sprid ut er och undvik nära kontakt. Inga handhälsningar, för den som vill hälsa är det kunglig vinkning som gäller!
 • Riskgrupp – Du som tillhör en riskgrupp och vill göra din röst hörd på årsmötet utan att närvara kan ge annan person fullmakt att företräda dig. Meddela ordförande om du avser att använda dig av denna möjlighet.