Årsmöte och Flottupptagning

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförenings årsmöte, som tidigare skjutits upp, planeras att hållas söndagen den 27 september klockan 15:00 i Frejalunden, ”Lillan”. OBS! Innan årsmötet samlas vi för upptagning av föreningens badflotte klockan 14:00 vid Studentvikens lilla strand.

Som tidigare utlovats följer årsmötesagenda och som bonus ett litet utdrag från punkt 14 om Bergåsas historia, under mötet kommer vi att få veta ännu mer…

1911 upplåter stadsfullmäktige i Karlskrona 45 tomter för bebyggelse i 28:e och 30:e kvarteret, Bergåsaområdet. Ett febrilt sprängande och byggande startade på våren för alla villaägarna ville komma in under tak innan oktober månad. Namnet Bergåsas ursprung kommer från en farm som låg vid nuvarande Kronobergsgatan.

Årsmötesagenda

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av mötesjusterare, 2 st
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Revisionsberättelse och ekonomi
 8. Ansvarsfrihet för styrelse
 9. Val av styrelseledamöter
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
 11. Val av valberedning
 12. Polisen berättar mer om grannsamverkan och trygghetsvandring
 13. Medborgarförslag, fler hastighetsbegränsande åtgärder
 14. Bergåsas historia
 15. Övriga frågor
 16. Bergåsakören sjunger
 17. Mötet avslutas

Vi kommer att anpassa båda aktiviteterna efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Viktiga råd som måste följas vid årsmöte och flottupptagning:

 • Symtomfri – Endast de som är friska kommer till årsmötet/flottupptagningen. Om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma. Detta gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska ha varit frisk minst två dagar innan du kan närvara.
 • Håll avståndet – Se till att hålla 2 meter mellan dig och andra medlemmar. Sprid ut er och undvik nära kontakt. Inga handhälsningar, för den som vill hälsa är det kunglig vinkning som gäller!
 • Riskgrupp – Du som tillhör en riskgrupp och vill göra din röst hörd på årsmötet utan att närvara kan ge annan person fullmakt att företräda dig. Meddela ordförande om du avser att använda dig av denna möjlighet.