Årsmöte och Flottupptagning

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförenings årsmöte, som tidigare skjutits upp, planeras att hållas söndagen den 27 september klockan 15:00 i Frejalunden, ”Lillan”.

Innan årsmötet samlas vi för upptagning av föreningens badflotte klockan 14:00 vid Studentvikens lilla strand.

Mer detaljerat program kommer senare.

Vi kommer att anpassa båda aktiviteterna efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Viktiga råd som måste följas vid årsmöte och flottupptagning:

  • Symtomfri – Endast de som är friska kommer till årsmötet/flottupptagningen. Om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma. Detta gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska ha varit frisk minst två dagar innan du kan närvara.
  • Håll avståndet – Se till att hålla 2 meter mellan dig och andra medlemmar. Sprid ut er och undvik nära kontakt. Inga handhälsningar, för den som vill hälsa är det kunglig vinkning som gäller!
  • Riskgrupp – Du som tillhör en riskgrupp och vill göra din röst hörd på årsmötet utan att närvara kan ge annan person fullmakt att företräda dig. Meddela ordförande om du avser att använda dig av denna möjlighet.