Skolstart!

Nästa vecka börjar barnen skolan efter ett långt sommarlov och många barn i området kommer att promenera till sin skola. Vi vill därför vädja till er som har häck mot gata eller trottoar att se över om den behöver en ansning för att öka framkomligheten så slipper barnen gå ut på gatan för att passera. Att hålla häckar och buskar intill vägar och trottoarer klippta förbättrar trafiksäkerheten. Tänk särskilt på äldre, skolbarn, rörelsehindrade och barnvagnar.

Tack för hjälpen att förbättra trafiksäkerheten i området!