månadsarkiv: mars 2024

Nyheter – Tält – Verktyg & Redskapslån

Under 2024 har vi några nyheter angående tälthyra och redskapslån som föreningen vill informera om. Våra redskap och tält har varit flitigt utlånade och det är glädjande att så många medlemmar använder möjligheten att nyttja verktyg och det material villaföreningen kan erbjuda. När utlåningsfrekvensen är hög ökar också slitage på sakerna. För att kunna hålla hög tillgänglighet på utrustningen måste lån- och hyrestagaren framöver ta ett större ansvar och följa föreningens uppsatta regler.

Nyheter – Tälthyra

Tält 1 och 2 - Partytält 4x8 meter

 • Hyresalternativet ”helghyra” försvinner och dygnshyran är (från och med 2024-01-01) för Partytält 300 kr/dygn och Pop-up tält 200 kr/dygn.
 • Hyra för tält betalas i förskott och ska vara kassören tillhanda 14 dagar före första uthyrningsdagen.
 • Vid skolavslutning är uthyrningstiden begränsad till ett dygn för att så många av föreningens medlemmar som möjligt ska ha chansen att hyra ett tält.
 • Vid avbokning senare än 14 dagar före första uthyrningsdagen utgår full tälthyra och ingen återbetalning sker. Anledningen till att avgiften tas ut om inte avbokningen utförs i tid är att säkerställa att föreningens tält finns till förfogande för våra medlemmar.
 • Regler och hyresavtal har omarbetats inför 2024.

Nyheter – Verktyg & Redskapslån

Verktyg & Redskapslån

 • De flesta redskapen som finns att låna har en undersida där bild och mer information om redskapet finns. Exempel: Vedklyv Ariens LS 5.
 • Bruksanvisningar finns på hemsidan för de flesta redskap för att säkerställa att redskapet används på rätt sätt.
 • Regler och låneavtal har omarbetats inför 2024.

Krav på återrapportering

Verksamheten bygger på en ömsesidig respekt och förståelse men under föregående år fungerade återrapporteringen inte tillfredsställande. Som säkert alla förstår kan inte materialförvaltaren resa tälten eller gå igenom materialen efter varje tillfälle. Utrustning som återlämnas i dåligt skick, defekt, saknar delar eller inte är rengjord drabbar nästa lån-/hyrestagare och medför extra arbete för föreningens materialförvaltare.

Det är viktigt att meddela materialansvarig när något inte fungerar eller om delar saknas för att villaföreningen ska ges en möjlighet att reparera eller komplettera innan nästa lån- eller hyrestagare tar vid. Lån- och hyrestagaren ansvarar också för att utrustningen återlämnas väl rengjort, ingen vill börja med att rengöra det som har lånats/hyrts innan det kan börja användas.

Här följer några exempel på icke rapporterade fel och incidenter under föregående år:

 • Hål i tältduk och dess fönster.
 • Trasiga tältstolpar.
 • Mattvätt med defekt handtag och som slutat fungera.
 • Trasig kompostkvarn.
 • Cementblandaren var inte rengjord när den återlämnades.
 • Grillgaller som inte är rengjort.
 • Stearinrester på bord.

Önskemål om materialinköp

Tipsa oss gärna om materialinköp till föreningens låneverksamhet. Alla inköpsförslag beaktas, men tyvärr kan föreningen inte uppfylla alla önskemål.

Läs mer utförlig information om Tältbokning och Verktyg & Redskapslån.