Vedklyv

Vedklyv Ariens LS 5Vedklyv Ariens LS 5

Vedklyv Ariens LS 5 på stativ som ger en bra arbetshöjd och hjul som underlättar vid transport inom området. Tack vare tillsatsbordet slipper du att böja dig ner efter vedträn som ska klyvas flera gånger. Som vanligt krävs betalt medlemskap och sunt förnuft för att få nyttja föreningens material.

Specifikationer, Ariens LS 5:

  • Effekt: 1,85 kW enfas motor
  • Klyvkraft: 5 ton
  • Klyvkapacitet: Max klyvlängd 52 cm
  • Dimensioner: 119x46x106 cm
  • Vikt: 50 kg

OBS! Det är viktigt att transportsäkra vedklyven innan förflyttning med luftskruven (se bilden nedan) så att hydrauloljan inte rinner ut. Lika viktigt är det att öppna luftskruven ett par varv innan vedklyven startas. Tillsatsbordet får INTE användas till att dra eller lyfta vedklyven vid förflyttning och transport.

Vedklyv Ariens LS 5Ariens LS 5 Luftskruv och Transportsäkring

VARNING: Den här maskinens matningssystem producerar ett elektromagnetiskt fält med mycket låg intensitet. Detta fält kan orsaka störningar för en del pacemakers. Därför ska de personer som bär pacemaker, i syfte att minska riskerna för allvarliga eller livshotande skador, rådfråga sin läkare samt tillverkaren av pacemakern innan denna maskin tas i bruk.

VIKTIGT: Hela bruksanvisningen SKA läsas innan vedklyven används.

Klicka på följande länk för att läsa bruksanvisningen: <BRUKSANVISNINGAR>