Checklistor

Den här sidan innehåller länkar till föreningens checklistor och processer. Syftet med dokumenten är att att underlätta för nuvarande styrelse och för framtida styrelsemedlemmar i sitt föreningsarbete. Dokumenten kan användas som ett hjälpmedel för att få struktur i föreningsarbetet och kan bidra till en tydligare beskrivning av roller och uppgifter.

Checklistor och processer