månadsarkiv: januari 2021

Dags att betala medlemsavgiften för 2021

Nytt år och därmed dags att betala in medlemsavgiften. Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening behöver ditt stöd och vi hoppas att du vill vara medlem även under 2021.

30 april firar vi tillsammans Valborg vid Studentviken.
1 maj håller föreningen Vårträff och Årsmöte vid Studentviken.
22 maj arrangeras Loppis/Växtbytardag i Frejalunden ”Lillan”.
26 september anordnas en Höstträff.
29 oktober anordnas för alla barn Mini-Halloween i Lillan.
12 december träffas vi för Glöggmingel i Lillan.

Villaföreningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt lokala restriktioner för Covid-19, och planerade aktiviteter kan därför med kort varsel ställas in. Håll utkik efter uppdateringar på vår hemsida, Facebook och våra anslagstavlor.

Styrelsen 2020-09-27Styrelsen från vänster: Lisa Thorneus, Anna Larsson, Carin Håkansson, Britta Kilander, Christian Österberg, Carina Lindquist, Hans Södergren, Madeleine Hjortsberg och Eleonore Ardin.

Föreningen arbetar aktivt med, och ställer krav på kommunen angående trafiken och miljön i området, anordnar Valborg och andra aktiviteter under året, köper in verktyg och redskap och ser till att vår lilla strand har sand och en badflotte.

För att kunna göra allt detta och mycket mer behöver vi ditt stöd. Det kostar bara 100 kronor per hushåll och år att vara med i föreningen.

Betala genom att sätta in summan på bg 5190-3060. Ange namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Medlemsavgift 2021

Till dig som redan betalt din medlemsavgift för 2021 vill vi framföra ett stort tack för ditt stöd!

Fjärrvärme- och VA-arbete på Kronobergsgatan

Information från Affärsverken och Karlskrona kommun:

Affärsverken och Karlskrona kommun kommer under vecka 3 2021 att påbörja schaktarbete på Kronobergsgatan. Vi kommer att ansluta fler villor till fjärrvärmenätet samt byta vatten/avlopp och förlägga ny dagvattenledning.

Arbetet är omfattande och framkomligheten på Kronobergsgatan kommer att vara begränsad. Vi ber om överseende och hoppas att vi inte stör er vardag alltför mycket under den tid arbetet pågår.

Schaktarbetet beräknas vara klart under mars månad.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Affärsverken på telefonnummer 0455-783 00 eller Karlskrona kommun på 0455-30 32 00.

Fjärrvärme- och VA-arbete på Kronobergsgatan