månadsarkiv: mars 2014

Välbesökt informationsmöte om fiber

Affärsverkens presentation kan hämtas här: Affärsverkens infomöte om fiber 2014-03-31

Många Bergåsa-bor samlades idag 31/3 på Affärsverkens infomöte om fiber. För er som inte kunde vara där kommer här en kort sammanfattning av vad som sas:
Fiber är en särskild typ av kabel där man transporterar data med hjälp av ljus. Det är framtidens nät där du kan transportera data i mycket högre hastigheter än vad som idag är möjligt via mobilt bredband eller ADSL. Affärsverken har delat in kommunens villaområden i 166 mindre områden där varje område kan driva frågan om fiber. Bergåsa är indelat i sex områden och om 40% i ett område anmäler sitt intresse för går Affärsverken vidare och skickar ut avtal till berörda fastighetsägare.

I dagsläget ser intresset för fiber ut så här i Bergåsas områden:

46% Ringvägen m fl
71 % Baldersvägen m fl
24 % Heimdalsvägen m fl
9 % V Marksgatan m fl
21 % Tegnérliden m fl
15 % Valhallavägen m fl

Är du intresserad av fiber i ditt område kan du gå in på www.affarsverken.se/privat/stadsnat och skriva in din adress och göra intresseanmälan.
På Affärsverkens stadsnätssida kan du också se vilket område just din adress tillhör och på så sätt se hur intresset ser ut i just ditt område. Här finns även information om vad det kostar att ansluta sig, vad man kan få hjälp med och svar på andra frågor som rör fiberanslutning.
Om man väljer att fiberansluta sin fastighet kan man få internet, tv och telefoni som tjänst via fibern. Som fiberkund väljer du själv vilka tjänster du vill teckna.
Gå in på sidan www.karlskronaporten.net om du är intresserad av att titta vidare på vilka tjänster som finns att välja på.

Informationsmöte om fiberanslutning

Den 31 mars klockan 18:00  – 19:00, Landstingssalen, Wämö Center, Plan B, har ett informationsmöte bokats in med Affärsverken gällande framtida fibernät i området. Efter mötet kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor kring el och föreningsportföljen.

Anmälan till mötet måste göras senast den 27 mars och anmälan sker till telefonnummer 0455-783 90 alternativt e-post till fiber@affarsverken.se

Fiberkabel