månadsarkiv: juli 2023

Lillanloppet

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening lördagen den 2 september.

På programmet finns ett minilopp ”Lillanloppet” planerat till klockan 13:30 för de yngsta barnen. Ingen föranmälan krävs. Löprundan som är cirka 500 meter lång sker på vägarnas trottoarer och övervakas av vuxna funktionärer. Sträckans start är tänkt att utgå från Frejalunden ”Lillan” vidare via Frejavägen, Baldersvägen, Erik Dahlbergsgatan, Studentgatan och avslutas med målgång i ”Lillan”.

För att kunna förverkliga ”Lillanloppet” krävs ett antal vuxna funktionärer som kan bevaka sträckan och dess vägövergångar under loppet. Funktionärer som kan tänka sig att hjälpa till skickar sin anmälan till info@bergasa.se senast fredagen den 25 augusti.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023

Öppen scen i Lillan!

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening lördagen den 2 september. På programmet finns punkten ”Öppen scen för lokala talanger” där det är fritt att framträda. Uppträd själv eller tillsammans med din kompis och spela, dansa, sjung, stand-up, ge en monolog eller visa upp vad du är bra på. Ljudanläggning kommer att finnas på plats.

För arrangörens planering behöver en intresseanmälan göras senast fredagen den 25 augusti. Anmälan skickas till info@bergasa.se, så kommer en plats att bokas i programmet. Meddela hur lång tid uppträdandet tar och vilken typ av uppträdande.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023

Konst- och hantverksutställning

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening lördagen den 2 september. De lokala konsthantverkare i villaföreningen som önskar, har möjlighet att ställa ut sin konst eller sitt hantverk. För arrangörens planering behöver en intresseanmälan göras senast fredagen den 25 augusti. Anmälan skickas till info@bergasa.se så bokar vi en plats för dig.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Några exempel på utställare från föreningens ”Mini Julmarknad 2022”.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023

Välkommen på 110-årskalas!

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023

Nu är det Bergåsa- Västra Marks Villaägareförenings tur att fira 110 år. Inbjudan kommer att dyka upp i era brevlådor inom kort.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening.Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening.

På programmet:

  • Utställning om Villaföreningen och Bergåsa
  • Vi bjuder på fika och popcorn
  • Lindyhop — Dansuppvisning och prova på
  • Öppen scen för lokala talanger
  • Konst- och hantverksutställning
  • Hoppborg
  • Minilopp och lekar
  • Grillarna är tända om du vill grilla
  • Boulespel

Vill du uppträda eller ställa ut dina konsthantverk, kontakta oss: info@bergasa.se

Var så god och sitt!

Nya parkbänkar 2023 i Lillan och vid korsningen Studentgatan och Erik Dahlbergsgatan.Var så god och sitt!

Vårt område har fått tillskott av två nya sittbänkar. En är placerad vid boulebanan i Lillan och en intill det lilla biblioteket vid korsningen Studentgatan och Erik Dahlbergsgatan.

De två nya parkbänkarna är utplacerade, fastgjutna och monterade på Bergåsa av föreningens medlemmar. Stort tack till Göran, Göran, Håkan, Istvan och Jan, från Studentgatan med omnejd som har grävt och gjutit fast dem.

Nu kan ni njuta av en sittplats medan ni bläddrar i en bok eller tittar på era medspelare på boulebanan.

Bänkar och bruk har Karlskrona kommun bidragit med efter förfrågan från villaföreningen. Föreningen är tacksamma över samarbetet samt den öppna dialog vi har med kommunen vilket då och då mynnar ut i synliga resultat.

Nya parkbänkar 2023 i Lillan och vid korsningen Studentgatan och Erik Dahlbergsgatan.

Nya parkbänkar 2023 i Lillan och vid korsningen Studentgatan och Erik Dahlbergsgatan.

Nya parkbänkar 2023 i Lillan och vid korsningen Studentgatan och Erik Dahlbergsgatan.