Var så god och sitt!

Nya parkbänkar 2023 i Lillan och vid korsningen Studentgatan och Erik Dahlbergsgatan.Var så god och sitt!

Vårt område har fått tillskott av två nya sittbänkar. En är placerad vid boulebanan i Lillan och en intill det lilla biblioteket vid korsningen Studentgatan och Erik Dahlbergsgatan.

De två nya parkbänkarna är utplacerade, fastgjutna och monterade på Bergåsa av föreningens medlemmar. Stort tack till Göran, Göran, Håkan, Istvan och Jan, från Studentgatan med omnejd som har grävt och gjutit fast dem.

Nu kan ni njuta av en sittplats medan ni bläddrar i en bok eller tittar på era medspelare på boulebanan.

Bänkar och bruk har Karlskrona kommun bidragit med efter förfrågan från villaföreningen. Föreningen är tacksamma över samarbetet samt den öppna dialog vi har med kommunen vilket då och då mynnar ut i synliga resultat.

Nya parkbänkar 2023 i Lillan och vid korsningen Studentgatan och Erik Dahlbergsgatan.

Nya parkbänkar 2023 i Lillan och vid korsningen Studentgatan och Erik Dahlbergsgatan.

Nya parkbänkar 2023 i Lillan och vid korsningen Studentgatan och Erik Dahlbergsgatan.