månadsarkiv: juli 2017

Busshållplats Sunnavägen

Blekingetrafiken

Önskemål om ny busshållplats längs Sunnavägen.

Nu har vi i styrelsen, återigen, varit i kontakt med både Blekingetrafiken och Karlskrona kommun angående att vi önskar en busshållplats på Sunnavägen och efterfrågar den utlovade gång/cykelbron till Annebo.

Karlskrona kommun svarar att vi ska höra av oss till Blekingetrafiken…

”Jag ber att du hör av dig till Blekingetrafiken avseende frågan gällande busshållplats. Angående gångbron så finns en fastställd detaljplan för att kunna bygga en gång- och cykelbro, dock saknas medel och prioritering för ett genomförande.”

…som i sin tur hänvisar oss till Karlskrona kommun.

”Jag får ta upp frågan med kommunen när vi träffas efter sommaren. Det är väghållaren (i detta fall kommunen) som bekostar åtgärder med hållplatser och säkra övergångsställ/gångbroar. Blekingetrafiken finansierar bara själva väderskyddet när det gäller sådana åtgärder.”

Styrelsen jobbar vidare.

Hela skrivelsen till kommunen och Blekingetrafiken ser du nedan.

Blekingetrafiken vill att vi ska åka mer buss. Och vi är många på Bergåsa som vill göra just det, åka mer buss.

Vi som bor och jobbar på Bergåsa och vi som besöker Västra Mark för träning och friluftsliv skulle gärna nyttja kommunala färdmedel oftare men då vi saknar på och avstigningsplats blir detta riktigt svårt. Vi som bor på bortre delen har nästan 1 km till närmsta busshållplats och på kvällar och helger ännu längre då vi behöver korsa järnvägen och ta oss bort till landstingets hållplats. De bor många äldre på Bergåsa som blir isolerade på grund av kollektiv kommunikationsbrist.

Busslinjen som passerar Kungsmarken stannar tre gånger uppe i det området, nedanför och vid Gullaberg och Marieberg. Bergåsa har en hållplats, nere vid korsningen.

Nu när man dessutom gjort den fantastiska satsningen på det nya utegymmet på Västra Mark, som en del i integration och folkhälsa, borde man beakta tillgängligheten och göra platsen åtkomlig för fler än de som har bil.

Redan från början när man började planera ombyggnaden av järnvägskorsningen så sa man att det skulle komma en gång/cykelbro mellan Annebo och Västra Mark. Det skulle då också bli en busshållplats i anslutning, vilket vi alltså inte sett. Varken bron eller hållplatsen.

(Parkeringen framför Battsam skulle fungera att trafikera från båda hållen.)

Vi är som sagt många som gärna skulle välja buss före bil om vi hade en hållplats mer tillgänglig för oss att nyttja.

Hälsningar
Carin Håkansson, ordförande Bergåsa-Västra Marks Villaägareförening