månadsarkiv: november 2017

Brandvarnarens dag 1 december

BrandvarnareBrandvarnaren kan rädda liv.

Regelbunden rengöring, funktionstest och batteribyte är viktigt för att brandvarnaren ska fungera. Släng inte gamla batteri i soporna. Har ditt hus mer än en våning ska det finnas en brandvarnare på varje våningsplan. Brandvarnarens har begränsad livslängd och efter åtta till tio år är det dags att byta.

Brandövning i hemmet

Om det skulle uppstå en brand i hemmet är det bra om familjen tillsammans övat på vad ska göras. Med en genomförd brandövning ökar överlevnadschanserna betydligt. Har man utfört en gemensam övning i hemmet så är chanserna större att man agerar i stället för reagerar. Samla familjen runt bordet och gå igenom vad som ska göras när brandlarmet ljuder.

Gå igenom och se till att ha rätt utrustning hemma

  • Finns det någon brandsläckare? En sex kilos pulversläckare är bra att starta med. Se till att alla i familjen vet hur den fungerar.
  • Brandfilt, för att kväva en mindre eld.
  • Brandstege, om huset ha mer än ett våningsplan.
  • Annan utrustning som kan förhindra brand är till exempel en spisvakt.

Se alltid till att rädda familjen först och bestäm gärna en lämplig uppsamlingsplats utomhus. Försök att stänga alla dörrar inomhus innan ni lämnar huset för att begränsa branden. När alla väl är ute ur huset kontaktas SOS på larmnumret 112. Varna grannar om det finns chans att branden sprider sig.

Spolningar av vattenledningsnätet

Spolningar av vattenledningsnätetSpolningar av vattenledningsnätet

Under veckorna 45-48 kommer vattenledningsnätet på Bergåsa och angränsande bostadsområden att luft- och vattenspolas. Under tiden arbetet görs kan Bergåsa periodvis vara utan vatten.

Alla berörda kommer att få information i brevlådan om vilka dagar och tider som gäller samt vad man bör tänka på i samband med arbetet.

Läs mer om luft- och vattenspolningarna