Spolningar av vattenledningsnätet

Spolningar av vattenledningsnätetSpolningar av vattenledningsnätet

Under veckorna 45-48 kommer vattenledningsnätet på Bergåsa och angränsande bostadsområden att luft- och vattenspolas. Under tiden arbetet görs kan Bergåsa periodvis vara utan vatten.

Alla berörda kommer att få information i brevlådan om vilka dagar och tider som gäller samt vad man bör tänka på i samband med arbetet.

Läs mer om luft- och vattenspolningarna