Hemsidan

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförenings hemsida fick ett nytt utseende under våren 2013. I medlemskapet i Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening ingår denna hemsida. Hemsidan har skapats med ett verktyg som gör websidan åtkomlig från olika webläsare, telefoner och surfplattor.

Tanken med hemsidan är att vara en modern anslagstavla för föreningens medlemmar. Hemsidan är i första hand en plats för föreningens medlemmar men även andra gamla som unga, nyinflyttade som utflyttade och nyfikna som allvetande kan skapa sig en bild av föreningens verksamhet.

Målsättningen med hemsidan är att den ska vara lätthanterad och uppdateras minst en gång i månaden. Här hittar du alltid det senaste händelserna och vad som är på gång i föreningen.

Länkar på hemsidan som visas på följande sätt <GATUNAMN>, slussar användaren vidare till annan sida inom föreningens hemsida.

Det är inte föreningens webmaster som ska ta fram all redaktionell text på hemsidan, därför uppskattas alla möjliga kreativa idéer om hur hemsidans utformning och innehåll kommer att se ut. Bilder, historier om människor som levt på området, personliga minnen, affärsverksamheter som inte finns längre, ja i stort sett vad som helst tas tacksamt emot för att publiceras på hemsidan.

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta webmaster@bergasa.se
Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening Logga