månadsarkiv: augusti 2022

Gångvänliga trottoarer önskas

Den här veckan har barnen börjat skolan efter ett långt sommarlov och många barn i området promenerar till sin skola. Vi vill därför vädja till er som har häck eller annan växtlighet mot gata eller trottoar att se över om den behöver en ansning för att öka framkomligheten så slipper fotgängarna gå ut på gatan för att passera. Att hålla häckar och buskar intill vägar och trottoarer klippta förbättrar trafiksäkerheten. Tänk särskilt på äldre, skolbarn, synskadade, rörelsehindrade och barnvagnar.

Tack för hjälpen att förbättra trafiksäkerheten i området!

Studentviken 2022-08-02Promenadvänliga trottoarer i området önskas…

Medlemsantal

Sedan 2017 pekar medlemskurvan sakta uppåt och Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening hade vid halvårsskiftet 215 medlemmar vilket vi är mycket glada över. Föreningen arbetar aktivt och ställer krav på Karlskrona kommun, anordnar Valborg och andra aktiviteter under året, har ett välfyllt förråd med verktyg, trädgårdsredskap, tält för utlåning, ser till att Studentvikens lilla strand har sand och en badflotte och har det senaste året anlagt en boulebana och fått fram en ändamålsenlig fotbollsplan i Lillan.

Antal medlemmar i föreningen vid halvårsskiftetNu är vi 215 medlemmar i föreningen.

Om du inte redan är medlem, anslut dig och bidra till att föreningen kan fortsätta jobba för en levande boendemiljö.

Kostnaden är bara 100 kronor för medlemskap 2022. Info om hur du gör finns här: https://bergasa.se/foreningen/medlem/

Medlemsfrågor skickas till föreningens kassör, kassor@bergasa.se.