Strandpromenaden snyggas till

Studentviken 2022-08-02

Karlskrona kommun har varit och klippt runt stranden och promenadstigen vid vattnet. Nu väntar vi bara på att de ska hämta det de röjt.