Medlemsantal

Sedan 2017 pekar medlemskurvan sakta uppåt och Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening hade vid halvårsskiftet 215 medlemmar vilket vi är mycket glada över. Föreningen arbetar aktivt och ställer krav på Karlskrona kommun, anordnar Valborg och andra aktiviteter under året, har ett välfyllt förråd med verktyg, trädgårdsredskap, tält för utlåning, ser till att Studentvikens lilla strand har sand och en badflotte och har det senaste året anlagt en boulebana och fått fram en ändamålsenlig fotbollsplan i Lillan.

Antal medlemmar i föreningen vid halvårsskiftetNu är vi 215 medlemmar i föreningen.

Om du inte redan är medlem, anslut dig och bidra till att föreningen kan fortsätta jobba för en levande boendemiljö.

Kostnaden är bara 100 kronor för medlemskap 2022. Info om hur du gör finns här: https://bergasa.se/foreningen/medlem/

Medlemsfrågor skickas till föreningens kassör, kassor@bergasa.se.