Gångvänliga trottoarer önskas

Den här veckan har barnen börjat skolan efter ett långt sommarlov och många barn i området promenerar till sin skola. Vi vill därför vädja till er som har häck eller annan växtlighet mot gata eller trottoar att se över om den behöver en ansning för att öka framkomligheten så slipper fotgängarna gå ut på gatan för att passera. Att hålla häckar och buskar intill vägar och trottoarer klippta förbättrar trafiksäkerheten. Tänk särskilt på äldre, skolbarn, synskadade, rörelsehindrade och barnvagnar.

Tack för hjälpen att förbättra trafiksäkerheten i området!

Studentviken 2022-08-02Promenadvänliga trottoarer i området önskas…