månadsarkiv: augusti 2014

Fiberstatus – Augusti

Intresset för fiberanslutning har under sommaren avtagit. Nedan finner du senaste månadernas utveckling:

Andel intresserade per datum
Område
1/4 1/5 1/6 1/7 1/8
Ringv. m.fl. 46% 54% 56% 55% 56%
Baldersv. m.fl. 71% 73% 73% 73% 73%
Heimdalsv. m.fl. 24% 28% 31% 31% 33%
Västra Marksg. m.fl. 9% 55% 57% 62% 62%
Tegnerliden. m.fl. 21% 33% 38% 38% 38%
Valhallav. m.fl. 15% 21% 26% 26% 28%

Den preliminära tidsplanen för området Baldersvägen med schaktning inom villaområdet vecka 40-41 och kundanslutning med fiberinblåsning vecka 42-43. Områdena Ringvägen och Västra Marksgatan befinner sig som tidigare i avtalsfas.

Är du intresserad av fiber i ditt område eller vill ha senaste uppdateringarna av tidsplanen, kan du gå in på www.affarsverken.se/privat/stadsnat.

Studentvikens badplats

Hundförbud på Studentviken

Hundförbud gäller på Studentviken. Det innebär att hundar inte får vistas på badplatsområdet bortom utplacerade hundförbudsskyltar, varken i vatten eller på land. Enligt allemansrätten har man dock rätt att vistas och bada med hund på andra platser där det inte är uttryckligen förbjudet.

Styrelsen har fått flera påringningar från Bergåsabor de senaste dagarna angående badande hundar inom badplatsens område, trots skyltning. Föreningen har verkat för dessa förbudsskyltar efter önskemål från flera av våra medlemmar.

Hundförbud på Studentviken

Studentviken

Håll Sverige (Studentviken) Rent

Visste du att det tar ungefär 450 år för en plastflaska att brytas ner i vatten och runt en miljon år för glas? Fimpar ligger kvar och skräpar i tre år. Om ingen plockar upp det och om människor fortsätter att kasta skräp så kommer våra stränder snart att vara överfulla med skräp.

Vi vill verkligen uppmana alla Karlskronabor att inte kasta skräp på stranden. Om det redan ligger skräp på stranden som har spolats upp eller kastas där – släng det då i de utplacerade papperskorgarna på badplatsen!

Kvarglömt på stranden...

Kvarglömt på stranden…

Ha en skön sommar!
Styrelsen