Fiberstatus – Augusti

Intresset för fiberanslutning har under sommaren avtagit. Nedan finner du senaste månadernas utveckling:

Andel intresserade per datum
Område
1/4 1/5 1/6 1/7 1/8
Ringv. m.fl. 46% 54% 56% 55% 56%
Baldersv. m.fl. 71% 73% 73% 73% 73%
Heimdalsv. m.fl. 24% 28% 31% 31% 33%
Västra Marksg. m.fl. 9% 55% 57% 62% 62%
Tegnerliden. m.fl. 21% 33% 38% 38% 38%
Valhallav. m.fl. 15% 21% 26% 26% 28%

Den preliminära tidsplanen för området Baldersvägen med schaktning inom villaområdet vecka 40-41 och kundanslutning med fiberinblåsning vecka 42-43. Områdena Ringvägen och Västra Marksgatan befinner sig som tidigare i avtalsfas.

Är du intresserad av fiber i ditt område eller vill ha senaste uppdateringarna av tidsplanen, kan du gå in på www.affarsverken.se/privat/stadsnat.