Studentviken städad

Den långa sommaren verkar inte bara slagit värmerekord, utan även i mängden skräp på stränderna. Den nationella satsningen Städa Strand har hittills i år redan plockat upp 60 ton skräp. I helgen städade ungdomar och föräldrar från Karlskrona Jolleklubb bort skräp från stränderna runt Studentviken. Städa Strand är ett nationellt miljöprojekt där hundratals föreningar årligen deltar.

Städa Strand

Städa Strand 2014