Styrelse

Som styrelsemedlem bidrar du till föreningens överlevnad. Du ges möjlighet att bättre bekanta dig med de boende i området och att driva frågor som är angelägna för oss alla. Det krävs ingen föreningsvana för att göra nytta här – endast en vilja att hålla igång vår villaförening. En frekvent omsättning av styrelsen är lika viktig som alla våra medlemmar, för att föreningen ska överleva och utvecklas. Inför årsmötet ges möjlighet för nya representanter.

Styrelsen 2020-09-27Styrelsen från vänster: Lisa Thorneus, Anna Larsson, Carin Håkansson, Britta Kilander, Christian Österberg, Carina Lindquist, Hans Södergren, Madeleine Hjortsberg och Eleonore Ardin.

Styrelse – Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening

Styrelsepost Namn Telefon Period Omval
Ordförande Carin Håkansson 070-861 15 17 2 år 2023
Kassör Madeleine Hjortsberg 070-185 32 10 2 år 2022
Sekreterare Carina Lindquist 070-965 43 78 2 år 2022
Ledamot, Materielansvarig, Vice ordförande Christian Österberg 070-147 54 05 2 år 2023
Ledamot, Ordning och reda Eleonore Ardin 073-390 61 94 2 år 2022
Ledamot, Webmaster Hans Södergren 072-174 28 83 2 år 2022
Suppleant Lisa Thornéus 070-587 08 13 1 år 2022
Suppleant Britta Kilander 070-848 55 62 1 år 2022
Suppleant Anna Larsson 070-200 67 69 1 år 2022
Revisor Ann Faxhag 073-316 03 83 2 år 2022
Revisorssuppleant Elisabeth Lindberg 070-810 36 85 1 år 2022
Valberedning Assar Lindén 070-810 04 34 1 år 2022
Valberedning Maria Lindegren 070-865 16 42 1 år 2022

Kontaktadresser:

info@bergasa.se – Allmänna frågor
bokning@bergasa.se – Bokning av tält och frågor till materielansvarig
kassor@bergasa.se – Medlemsfrågor till kassören
webmaster@bergasa.se – Frågor angående denna hemsida