Styrelse

Som styrelsemedlem bidrar du till föreningens överlevnad. Du ges möjlighet att bättre bekanta dig med de boende i området och att driva frågor som är angelägna för oss alla. Det krävs ingen föreningsvana för att göra nytta här – endast en vilja att hålla igång vår villaförening. En frekvent omsättning av styrelsen är lika viktig som alla våra medlemmar, för att föreningen ska överleva och utvecklas. Inför årsmötet ges möjlighet för nya representanter.

Styrelsen 2023-05-31Styrelsen från vänster: Camilla Bonnier-Fryksén, Anna Larsson, Britta Kilander, Daniel Crossner, Hans Södergren, Carin Håkansson, Madeleine Hjortsberg, Carina Lindquist och Eleonore Ardin.

Styrelse – Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening

Styrelsepost Namn Telefon Period Omval
Ordförande Carin Håkansson 070-861 15 17 2 år 2025
Kassör Madeleine Hjortsberg 070-185 32 10 2 år 2024
Sekreterare Carina Lindquist 070-965 43 78 2 år 2024
Ledamot, Vice ordförande Anna Larsson 070-200 67 69 2 år 2024
Ledamot, Materialansvarig Daniel Crossner 073-070 42 35 2 år 2024
Ledamot, Ordning och reda Eleonore Ardin 073-390 61 94 2 år 2024
Ledamot, Webmaster Hans Södergren 072-174 28 83 2 år 2024
Suppleant Britta Kilander 070-848 55 62 1 år 2024
Suppleant Camilla Bonnier-Fryksén 1 år 2024
Revisor Ann Faxhag 073-316 03 83 2 år 2024
Revisorssuppleant Niklas Lundberg 070-309 87 09 1 år 2024
Valberedning Vakant 1 år 2024
Valberedning Maria Lindegren 070-865 16 42 1 år 2024

Kontaktadresser:

info@bergasa.se – Allmänna frågor
bokning@bergasa.se – Bokning av tält och frågor till materialansvarig
kassor@bergasa.se – Medlemsfrågor till kassören
webmaster@bergasa.se – Frågor angående denna hemsida