Styrelse

Som styrelsemedlem bidrar du till föreningens överlevnad. Du ges möjlighet att bättre bekanta dig med de boende i området och att driva frågor som är angelägna för oss alla. Det krävs ingen föreningsvana för att göra nytta här – endast en vilja att hålla igång vår villaförening. En frekvent omsättning av styrelsen är lika viktig som alla våra medlemmar, för att föreningen ska överleva och utvecklas. Inför årsmötet ges möjlighet för nya representanter.

Styrelsen 2023-05-31Styrelsen från vänster: Camilla Bonnier-Fryksén, Carin Håkansson, Daniel Crossner, Hans Södergren, Anna Larsson, Eleonore Ardin, Madeleine Hjortsberg, Sofia Berglund Wenström och Carina Lindquist.

Styrelse – Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening

Styrelsepost Namn Telefon Period Omval
Ordförande Carin Håkansson 070-861 15 17 2 år 2025
Kassör Madeleine Hjortsberg 070-185 32 10 2 år 2026
Sekreterare Carina Lindquist 070-965 43 78 2 år 2025
Ledamot, Vice ordförande Anna Larsson 070-200 67 69 2 år 2025
Ledamot, Materialansvarig Daniel Crossner 073-070 42 35 2 år 2026
Ledamot, Ordning och reda Eleonore Ardin 073-390 61 94 2 år 2026
Ledamot, Webmaster Hans Södergren 072-174 28 83 2 år 2025
Suppleant Camilla Bonnier-Fryksén 070-822 00 28 1 år 2025
Suppleant Sofia Berglund Wenström 070-397 74 98 1 år 2025
Revisor Ann Faxhag 073-316 03 83 2 år 2026
Revisorssuppleant Niklas Lundberg 070-309 87 09 1 år 2025
Valberedning Maria Lindegren 070-865 16 42 1 år 2025
Valberedning Nicklas Nordström 010-505 66 07 1 år 2025

Kontaktadresser:

info@bergasa.se – Allmänna frågor
bokning@bergasa.se – Bokning av tält och frågor till materialansvarig
kassor@bergasa.se – Medlemsfrågor till kassören
webmaster@bergasa.se – Frågor angående denna hemsida